Jego prowadzenie przez GIODO przewiduje art. 46c ustawy o ochronie danych osobowych znowelizowanej ustawą z 7 listopada 2014 roku o ułatwieniu działalności gospodarczej. Rejestr ten zawiera informacje o powołanych przez administratorów danych i zarejestrowanych u Generalnego Inspektora administratorach bezpieczeństwa informacji (ABI).

Czytaj: Wciąż niejasny status firmowych administratorów danych >>>

Publiczny dostęp do ogólnopolskiego, jawnego rejestru administratorów bezpieczeństwa informacji (Rejestru ABI) udostępniony został w ramach rozbudowy funkcjonującej od 2006 roku elektronicznej platformy komunikacji z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych zwanej e-GIODO.

Platforma ta służy nie tylko do udostępniania informacji zawartych w prowadzonych przez GIODO ogólnopolskim jawnym rejestrze zbiorów danych osobowych i ogólnopolskim, jawnym rejestrze administratorów bezpieczeństwa informacji, ale również do wspomagania operacji przesyłania drogą elektroniczna wniosków do GIODO o wpis lub aktualizację zawartych w nich informacji.

Uruchomiony 26 stycznia 2015 roku moduł systemu e-GIODO umożliwiający dostęp do Rejestru ABI jest jednym z pierwszych etapów prac nad tym rejestrem. Kolejnymi etapami jego rozbudowy będą funkcjonalności, które pozwolą przekazywać wnioski o wpis, aktualizację lub wykreślenie ABI drogą elektroniczną z wykorzystaniem platformy ePUAP.

System e-GIODO umożliwiający publiczny dostęp do prowadzonych przez GIODO rejestru zbiorów danych osobowych oraz rejestru administratorów bezpieczeństwa informacji dostępny jest pod adresem: http://egiodo.giodo.gov.pl.

 taki jOchrona danych osobowych w Unii Europejskiej