Pomoże w tym książka autorstwa F. Benavides, H. Dumont, D. Istance - "Istota uczenia się. Wykorzystanie wyników badań w praktyce".
Jest to lektura dla wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć, w jaki sposób zoptymalizować proces pracy z uczniami w klasie oraz poza nią. Jej głównym celem jest dostarczenie niezbędnych informacji do zastosowania nie tylko w praktyce nauczania, ale także przy kształtowaniu polityki edukacyjnej. Czołowi badacze z całego świata przedstawiają w książce wyniki badań dotyczących zarówno procesu uczenia się, jak również metod i technik stosowanych w szkołach i innych ośrodkach edukacyjnych.
Publikacja jest skierowana przede wszystkim do nauczycieli, metodyków, szkoleniowców, pracowników administracji oświaty oraz polityków kształtujących system szkolnictwa.
Dzięki patronatowi OECD przedstawione w książce analizy mają zakres międzynarodowy oraz są źródłem cennych informacji dla działań mających na celu wprowadzenie innowacji w systemach edukacyjnych krajów całego świata. Więcej>>