W pierwszym etapie uczestnicy napiszą test sprawdzający wiedzę ogólną o Włoszech w języku polskim i sprawdzian leksykalno-gramatyczny oraz przejdą sprawdzenie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstu pisanego. W II etapie natomiast odbędzie się m.in. rozmowa w języku włoskim na wylosowany temat. Pierwzy etap odbędzie się 20 marca, a finał między 8 a 20 kwietnia 2015 roku. Regulamin i karta zgłoszeniowa>>

Włochy: fatalny stan budynków szkolnych>>