Sadowski: NFI to stracona szansa

Narodowe Fundusze Inwestycyjne to stracona okazja prywatyzacyjna - uważa ekonomista Centrum imienia Adama Smitha Andrzej Sadowski.Wczoraj mineło 15 lat od referendum uwłaszczeniowego i...

19.02.2011

Nowelizacja prawa upadłościowego jeszcze bez efektów

W maju 2009 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Jej celem było usprawnienie postępowania upadłościowego, lepsze zabezpieczenie interesów wierzycieli, poszerzenie...

18.02.2011

Czy łatwiej będzie zostać syndykiem?

Gdy media informują nas o kryzysie gospodarczym, często jako jego skutek wskazują upadłość wielu przedsiębiorców. Co tak właściwie oznacza to pojęcie? Upadłość jest to sytuacja, gdy przedsiębiorca...

17.02.2011

Polska jednym z najmniej innowacyjnych krajów UE

Polska znalazła się na 22. miejscu, wśród 27 krajów Unii Europejskiej pod względem poziomu innowacyjności. Z opublikowanej niedawno przez Komisję Europejską unijnej tablicy wyników innowacyjności...

16.02.2011

Posłowie chcą kontroli Sejmu nad prokuraturą

Wiele wskazuje na to, że jedyną z zaproponowanych przez PO zmian w konstytucji, która może zyskać poparcie w Sejmie, będzie zapis dotyczący prokuratury. Posłowie pracujący nad projektem zmian w...

15.02.2011

VAT 2011 - zmiany od 1 stycznia i 1 kwietnia 2011 r.

Zmiany w podatkach nie tylko tych rocznych (jak PIT, CIT i podobne) zwykle dokonywane są pod koniec roku, tak aby weszły w życie z dniem 1 stycznia roku następnego. Podobnie było w 2011 r. Z tym...

14.02.2011

Po zmianie ustawy lepsza ochrona danych osobowych

Najnowsza nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych, która wejdzie w życie 7 marca 2011 r., wprowadza szereg ważnych zmian, choć nie rozwiązuje wszystkich aktualnych problemów związanych z jej...

14.02.2011

Mniej informacji niejawnych w nowej ustawie

Nowa ustawa ochronie informacji niejawnych rezygnuje z anachronicznego i trudnego do stosowania podziału informacji niejawnych na tajemnicę państwową i służbową. W zamian art. 5 ustawy, definiując...

12.02.2011

W Polsce patent droższy niż w Europie

Ewenementem jest, że ochrona wzoru przemysłowego w Unii Europejskiej jest tańsza niż w Polsce, jeśli wziąć pod uwagę opłaty urzędowe za zgłoszenie i za cały 25-letni okres ochrony. Suma opłat, które...

11.02.2011