Szczególne uprawnienia związane z macierzyństwem

Uprawnienia kobiet związane z macierzyństwem mają swoje źródło w zasadach konstytucyjnych, w tym w zasadzie zapewnienia szczególnej opieki kobietom ciężarnym oraz zasadzie zapewnienia szczególnej...

14.08.2011

Strona internetowa jako źródło dowodowe

O tym czy można stronę internetową traktować jako swoistego sacrum, które wymaga szczególnych zasad postępowania dowodowego i może być utrwalone jedynie przez biegłego sądowego w skrajnie...

13.08.2011

Dopłata za sukces jest słuszna

W Stanach Zjednoczonych stawki adwokackie są bardzo wysokie i zasadniczo nie są przez klientów kwestionowane. Zazwyczaj zaangażowanie adwokata odbywa się w rozmowie bezpośredniej lub telefonicznej,...

12.08.2011

Pawlak: problem spreadów rozwiązany

Regulacje dotyczące spreadw zmniejszą obciążenia, jakie ponoszą osoby spłacające kredyty w obcych walutach, rwnocześnie promując konkurencję na rynku finansowym powiedział wicepremier Waldemar...

10.08.2011

Na lotniskach bezprawnie skanują nasze ciała

Przechodzenie na lotnisku przez skaner nie jest dobrowolne. Wielu pasażerów zgadza się na dokonanie skanowania, ponieważ boją się problemów lub opóźnień, zwłaszcza że najważniejsze jest dla nich...

08.08.2011

Dłużniku, nie zapomnij o pokwitowaniu!

Wykonaliśmy swoje zobowiązanie (np. zapłaciliśmy wskazaną w umowie sprzedaży cenę), wierzyciel został zatem zaspokojony. I co dalej? Czy możemy spokojnie korzystać z zakupionej rzeczy w sytuacji, gdy...

08.08.2011

Ogonek: mocny frank uderza w konsumentów

Ekonomista ING Banku Śląskiego Grzegorz Ogonek o sytuacji ekonomicznej Polski i oświadczeniu premiera Donalda Tuska, ktry powiedział po piątkowym posiedzeniu Rady Gospodarczej, że Polska stoi na...

08.08.2011