Klienci sklepów internetowych będą lepiej chronieni

Konsumenci otrzymają większą ochronę podczas zakupów w internecie. Około 10 tys. sklepów internetowych będzie musiało zrewidować zasady prowadzenia biznesu ze względu na implementację nowej dyrektywy...

01.03.2012

Narasta nacisk na zmianę prawa autorskiego w Polsce

Skrócenie czasu obowiązywania praw autorskich, uściślenie pojęcia utworu chronionego tymi prawami, wystrzeganie się agresywnych określeń mówiących o nieprzestrzeganiu prawa - takie m.in. postulaty...

29.02.2012

Zadania na maturze z matematyki na poziomie podstawówki

Matematycy uważają, że poziom matury z matematyki jest żenująco niski, a większość studentów uczelni technicznych musi uczęszczać na kursy dokształcające - informuje Gazeta Wyborcza. Zamieszcza także...

29.02.2012

Niejasne przepisy o zabezpieczeniu obligacji

Polski rynek obligacji rozwija się dynamicznie. Jednak zawirowania w gospodarce będą coraz częściej uderzać w emitentów obligacji, przysparzając problemów obligatariuszom. Tymczasem przepisy prawa...

27.02.2012