W ostatnim czasie organy podatkowe zwiększyły kontrolę podatników działających w sektorach szczególnie narażonych na oszustwa podatkowe (m.in. sektorach związanych z obrotem złomem czy paliwami). Zwiększony zakres kontroli jest jak najbardziej uzasadniony, ze względu na skalę i powszechność oszustw podatkowych. Jednak organy podatkowe często stosują niedopuszczalną w demokratycznym państwie prawnym zasadę odpowiedzialności zbiorowej - powszechnie kwestionowane jest prawo do odliczenia VAT u podatników uczciwych, tylko ze względu na fakt, iż na wcześniejszych etapach obrotu dochodziło do nadużyć podatkowych. Bardzo często organy podatkowe zamiast ścigać oszustów i egzekwować wyłudzone kwoty, wybierają łatwą drogę i przenoszą wszelkie negatywne konsekwencje działań oszustów na podmioty uczciwe i będące na ostatnich etapach obrotu, które na dodatek posiadają majątek niezbędny do prowadzenia działalności gospodarczej na szeroką skalę, co oczywiście ułatwia egzekucje.

Oszustwa podatkowe powinny być z całą stanowczością zwalczane przez organy państwa. Obowiązek ten wynika również z prawa unijnego. Oszuści podatkowi, nie tylko przysparzają strat budżetowi, lecz stanowią nieuczciwą konkurencję dla uczciwych podatników. Zwalczanie nadużyć podatkowych musi być jednak prowadzone według standardów demokratycznego państwa prawnego oraz kryteriów wskazanych w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zgodnie z tymi zasadami podmiot nieuczestniczący w oszustwie podatkowym nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji działań oszustów mających miejsce na wcześniejszych etapach obrotu, chyba, że miał lub powinien mieć świadomość ich występowania.

źródło: www.radapodatkowa.pl