Jakubiak: trzeba szybciej stosować prawo

Trzeba szybciej i zdecydowanie stosować prawo by nie pozwolić nieuczciwym firmom na rozwijanie się. Przecież sąd nie mając sprawozdania finansowego Amber Gold za 2010 r., mógł zarządzić w 2011 r....

14.08.2012

Absolwenci zawodówek łatwiej znajdą pracę

Dzięki temu, że szkolnictwo zawodowe położy większy nacisk na współpracę szkół z przedsiębiorcami, absolwenci zawodówek nie będą mieli problemów ze znalezieniem zatrudnienia - mówi Dziennikowi...

13.08.2012

Do zapadnięcia wyroku parabank jest niewinny

Państwo i obowiązujące prawo nie są w stanie ochronić obywateli przed niewiedzą, naiwnością, ani przed wszelkimi oszustwami - twierdzą prawnicy. Część z nich uważa, że firmom przysługuje domniemanie...

09.08.2012

RPO: trzeba zbudować sieć doradców gminnych

Należy wprowadzić darmowe doradztwo finansowe na poziomie gmin - mówiła rzecznik praw obywatelskich prof. Irena Lipowicz. Jej zdaniem ostrzeżenia KNF nie docierają do zwykłych ludzi.

09.08.2012

Korekta faktury wewnętrznej w imporcie usług

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie wskazują wprost, w którym momencie podatnik powinien uwzględnić otrzymaną od zagranicznego kontrahenta fakturę korygującą. Zagadnieniem tym zajmuje...

08.08.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski