Import towarów

Komentarz stanowi omwienie krajowych i unijnych uregulowań dotyczących importu towarw.

30.11.2011

Eksperci: polski system bankowy jest bezpieczny

Polski system bankowy jest bezpieczny i efektywny - uznali zgodnie ekonomiści, ktrzy spotkali się we wtorek podczas panelu dyskusyjnego w SGH i rozmawiali o wpływie problemw bankw europejskich na...

30.11.2011

MS: lepiej zapobiegać narkomanii niż leczyć i karać

Lepiej zapobiegać niż leczyć. Myślę, że nikt z nas nie znajdzie argumentów, by zanegować to oczywiście i zasadne twierdzenie. Każda chwila zainwestowana w edukację i profilaktykę to lata zysku dla...

30.11.2011

Unijne pieniądze pod specjalnym nadzorem

Środki pochodzące z funduszy europejskich odgrywają obecnie strategiczną rolę w finansowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego. W szczególności z wydatkowaniem tych środków przez instytucje sektora...

28.11.2011

Zdrowie więźniów wymaga specjalnej troski

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności nie gwarantuje osobom fizycznym prawa do powszechnej ochrony zdrowia. Jednak w odniesieniu do osób pozbawionych wolności, z uwagi na ich...

27.11.2011

Prezes KRRP: sukces przedstawicielki radców i adwokatów

To ogromne wyróżnienie dla naszego kraju, samorządu radców prawnych i samorządu adwokackiego. Działając wspólnie udało nam się dokonać rzeczy, która jeszcze niedawno wydawała się niemożliwa Polka,...

26.11.2011

Dwudziestolecie Polski w Radzie Europy. I co dalej?

Nie ulega wątpliwości, że członkostwo Polski w Radzie Europy było jedną z najważniejszych zewnętrznych determinant przemian demokratycznych w Polsce po 1989 r. i transformacji jej systemu prawnego -...

26.11.2011