Skutki podatkowe zawarcia umowy faktoringu

Rozwj przedsiębiorstwa wymaga zapewnienia środkw pieniężnych. Jednocześnie w szczeglności w dobie kryzysu wzrasta zapotrzebowanie na skuteczne sposoby zabezpieczenia wierzytelności przed...

02.02.2012

Prok.Seremet: obmawiam się rozpadu systemu

Prokurator generalny Andrzej Seremet podziela zaniepokojenie środowiska w kontekście ewentualnych zmian przepisów o stanie spoczynku sędziów i prokuratorów. - Będę bronił dotychczasowych uregulowań....

01.02.2012

Eksperci UE: Pakt fiskalny, to początek drogi

Zaakceptowanie przez 25 krajów UE Paktu fiskalnego, to dopiero początek procesu uzdrowienia mechanizmów ekonomicznych strefy euro, i nie tylko. Teraz trzeba czekać na ratyfikację paktu przez 12 z 17...

01.02.2012

Przedsiębiorcy proponują dzielenie się pracą

Work sharing, czyli dzielenie się pracą, formę organizacji pracy polegającą na redukcji czasu pracy, stosowaną jako alternatywę dla zwolnień pracowników w sytuacji przejściowych trudności pracodawcy...

01.02.2012

Sądy dyscyplinarne prokuratorów są niekonstytucyjne

Wymiar sprawiedliwości należy do kompetencji sądów powszechnych, a nie do sądów dyscyplinarnych. Jeśli prokuratorzy chcą uzyskać więcej niezależności, to muszą mieć większą odpowiedzialność i...

29.01.2012

UKE: profesjonalna wymiana warty

W tych dniach następuje zmiana na ważnym urzędzie w systemie administracji publicznej. Zmienia się szef, a właściwie szefowe Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Dotychczasową prezes Annę Streżyńską,...

29.01.2012

Street lawyers nam nie zagrażają

W Polsce występuje niska rynkowa penetracja usług typu street lawyers, a zgłaszany na nie popyt był, i jest, niski lub malejący czy wręcz chwilowy lub przemijający, szczególnie wśród konsumentów i...

29.01.2012

Adwokaci: brak precyzji w umowie ACTA

Śląscy Adwokaci wyrażają zaniepokojenie w związku z podpisaniem przez Polskę umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi ACTA.

28.01.2012

Jak pracować, gdy brakuje przepisów

Najtrudniejszym problemem prawniczym jest stosowanie prawa tam, gdzie go nie ma. Przy czym chodzi o sytuację, w której od strony teoretycznej nawet, nie można mówić o luce w prawie. Chodzi o takie...

27.01.2012