Przewodniczący nie powinien być ozdobnikiem

Sędzia przewodniczący wydziału powinien czuwać nad tym, czy sędziowie sprawozdawcy na bieżąco podejmują decyzje. I powinien przeprowadzać rozmowy dyscyplinujące z tymi sędziami, którzy bez przyczyny...

24.01.2012

Dr Adam Bodnar: głos oburzonego

Jestem oburzony, kiedy dowiaduję się, że przy sporządzaniu wyroków powszechnie stosuje się technikę kopiuj-wklej. Jestem oburzony, kiedy polska Temida unika podejmowania merytorycznych decyzji....

23.01.2012

Jak walczyć z sądową biurokracją

Najwyższy czas wprowadzić do sądowego zaplecza więcej współczesności, zainwestować w sprzęt ułatwiający prowadzenie akt i usprawnić biurokratyczną pracę. Należałoby częściej korzystać z pomocy...

22.01.2012

Nie należy dzielić adwokatów na starych i młodych

Według szczecińskiego adwokata Piotra Dobrołowicza szermowanie podziałem adwokatury na starą i nową, starszą i młodszą niesie za sobą negatywne konotacje. Utrwala środowiskowe odczucia o dwóch...

20.01.2012

Gowin: prawa nabyte nie są zagrożone

Zapisany w Konstytucji RP stan spoczynku sędziów, jak również zasada ochrony praw nabytych, nie są i nigdy nie były zagrożone mówi minister sprawiedliwości Jarosław Gowin. - Stan spoczynku nie jest...

19.01.2012