W wyniku rozstrzygnięcia przetargu, w tym roku zostaną wyposażone w system nagrywania dźwięku i obrazu wszystkie sale rozpraw we wszystkich sądach apelacyjnych. To jest ponad 50 sal oraz około 300 sal w 44 sądach okręgowych, z wyłączeniem Sądu Okręgowego Warszawa-Praga, który w przyszłym roku zmienia swoją siedzibę.

Zapis obrazu i dźwięku w I instancji

Przebieg posiedzenia jawnego będzie na sali rozpraw rejestrowany w postaci zapisu cyfrowego obrazu i dźwięku za pośrednictwem zainstalowanych kamer oraz mikrofonów. - W sądach apelacyjnych planujemy tylko zapis dźwięku - informuje min. Kwiatkowski. -. Rejestracji będzie podlegało również przeprowadzenie, co bardzo istotne, dowodu na odległość.
Bardzo istotne jest to, że wraz z zapisem cyfrowym protokolant pod kierunkiem przewodniczącego lub przewodniczący będą wprowadzali adnotacje dotyczące przebiegu posiedzenia jawnego, a adnotacje takie będą opatrzone znacznikiem czasu, co umożliwi szybkie wyszukiwanie określonych wypowiedzi w trakcie odtwarzania protokołu. Po zakończeniu posiedzenia zapis dla bezpieczeństwa będzie opatrywany podpisem elektronicznym oraz przekazany do właściwego ośrodka zarządzania informacją, gdzie będzie składany, archiwizowany i udostępniany stronom.
Przetarg został rozstrzygnięty w połowie maja, wygrała go polska firma informatyczna. Umowa opiewa na 12 639 tys. złotych.

Montaż i szkolenia trwają

Uzgodnienie w sądach projektów technicznych, rozmieszczenia na salach rozpraw poszczególnych elementów systemu jest już za nami – twierdzi min. Krzysztof Kwiatkowski. - Są także ustalenia co do przebiegu tras zasilania i okablowania systemów. Dostawa do sądów wszystkich technicznych elementów systemu przebiega zgodnie z zatwierdzonymi projektami technicznymi i w tym momencie trwa.
Ministerstwo planuje zakończenie instalacji urządzeń w sądach apelacyjnych i okręgowych w listopadzie tego roku a, co bardzo istotne, tak nowoczesny system wymaga także przeszkolenia ludzi. Szkolenie, które będzie przeprowadzane w IV kwartale tego roku, obejmie łącznie 3200 osób - sędziów i protokolantów.

Źródło: Sejm RP