Jakość stanowienia prawa w Polsce wciąż niska

Jakość stanowionego prawa pozostaje wciąż bardzo niska, a najważniejszym z punktu widzenia decydentów kryterium sukcesu" pozostaje liczba przyjętych aktów prawnych. Dlatego od początku lat 90-tych...

04.05.2011

Pracodawcy: za mobbing nie odpowiada tylko pracodawca

Odpowiedzialnością za skutki mobbingu należy obciążyć przede wszystkim sprawcę - uważa organizacja Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej. To reakcja na przedstawiony partnerom społecznym, podczas...

01.05.2011

Czy w kawiarnianych ogródkach można palić?

To pytanie wraz z nadejściem wiosny, zadaje sobie pewnie wiele osób palących. Szczególnie, że kilka miesięcy temu (15 listopada 2010 r.) weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia przed...

01.05.2011

Nowa Ustawa Refundacyjna – rewolucja czy ewolucja

Projekt ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Ustawa Refundacyjna) od dnia poddania przez Ministerstwo Zdrowia pod konsultacje...

29.04.2011

Czy sąd uratuje budżet państwa?

Naczelny Sąd Administracyjny czeka wydanie serii orzeczeń dotyczących oceny obowiązku zwrotu akcyzy przedsiębiorstwom energetycznym. Wypracowana linia orzecznicza znacznie wpłynie na stan finansów...

29.04.2011

SN o dochodzeniu wierzytelności spółki cywilnej

Sąd Najwyższy podjął 9 lutego 2011 r. uchwałę w sprawie legitymacji wspólnika spółki cywilnej do dochodzenia wierzytelności wchodzącej w skład majątku wspólnego wspólników spółki cywilnej.

28.04.2011

UE: Układ z Schengen po raz pierwszy zakwestionowany

Francusko-włoski spór o imigrantów z Tunezj i apele o czasowe przywrócenie kontroli na granicach po raz pierwszy zakwestionowały oparty na filozofii zaufania układ z Schengen. Bułgaria i Rumunia będą...

27.04.2011

Polski gaz kontra polskie przepisy środowiskowe

Uzyskanie pozwolenia środowiskowego na poszukiwanie i produkcję gazu naturalnego może być trudne lub wręcz niemożliwe. A jeżeli takie pozwolenie zostanie wydane, kompetentne władze najprawdopodobniej...

27.04.2011

Odpowiedzialność podatkowa w spółkach kapitałowych

Zasady odpowiedzialności podatkowej wyznaczają krąg osb, od ktrych organy podatkowe mogą dochodzić zapłaty podatku. W przypadku spłek kapitałowych często uważa się, że wykluczają one odpowiedzialność...

26.04.2011