Sędzia na tropie lekarskiego poświadczenia nieprawdy

Zaświadczenie lekarskie coraz częściej nie służy celom leczniczym, a powoduje skutki ekonomiczne lub prawne. Jakie są możliwości i ograniczenia sędziego w ocenie jego prawdziwości? - zastanawia się...

02.12.2012

Podręcznik do WOS obraża polskich sędziów

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitiazwróciło się do minister edukacji o wykreślenie z podręcznika wiedzy o społeczeństwie słów tendencyjnych i kłamliwych o polskich sądach.

30.11.2012

Premier o GMO: decyzja wymuszona przepisami unijnymi

W sprawie GMO podjęliśmy decyzję, która jest wymuszona przepisami unijnymi - powiedział w piątek premier Donald Tusk. Zadeklarował, że sam nie jest entuzjastą GMO. Wyraził jednocześnie nadzieję, że...

30.11.2012

Problem z ochroną znaku, gdy firma z niego rezygnuje

Chronione jest to oznaczenie przedsiębiorstwa, które jako pierwsze pojawiło się na rynku. Problem powstaje, gdy firma wycofała się z używania tego oznaczenia, a inna nadal działająca na tym samym...

30.11.2012

Niezależność radcy na etacie może tworzyć konflikt

Konflikt między radcą zatrudnionym na umowę o pracę a pracodawcą może wystąpić na tle podporządkowania organizacyjnego, nie tylko służbowego. Na przykład w kwestii priorytetów zadań do wykonania lub...

27.11.2012