UOKiK nie chce prowadzić rejestru firm pożyczkowych

Nowe obowiązki związane z rejestrowaniem i kontrolowaniem firm pożyczkowych nie pokrywają się z dotychczasową działalnością polegająca na nadzorowaniu przedsiębiorców - podkreśla UOKiK w opinii do...

27.11.2013

Podatnicy zachowają prawo do popularnych ulg PIT

Czas dorocznych rozliczeń z fiskusem jeszcze nie nadszedł, ale już warto przyjrzeć się nowościom, jakie przygotował podatnikom ustawodawca. Główną zmianą są nowe formularze rozliczeniowe. Ponadto...

27.11.2013

Adwokatura pro bono, czy pro publico bono?

Kilka dni temu zakończyły się obrady Krajowego Zjazdu Adwokatury, czyli najważniejszego organu samorządowego polskiej adwokatury. Mamy więc teraz dobry moment, aby zastanowić się, czy działalność na...

26.11.2013

Komitet ONZ: problem tortur dotyczy także Polski

Wprowadzenie ustawowej definicji tortur, ułatwienia w dostępie do adwokata dla osób zatrzymanych, zakończenie śledztwa w sprawie tajnych więzień CIA oraz ograniczenie detencji cudzoziemców, w tym...

25.11.2013

Obrót towarami wrażliwymi a opodatkowanie VAT

Od 1 października 2013 r. obowiązują przepisy przeciwdziałające nadużyciom w VAT w obszarze obrotu tzw. towarami wrażliwymi. Podatnicy dokonujący obrotu takimi towarami mają ograniczoną możliwość...

25.11.2013

Przepisy o podżeganiu i pomocnictwie do zmiany?

Nie ma potrzeby nowelizacji przepisów o podżeganiu i pomocnictwie. Obowiązujące przepisy prawidłowo zrozumiane i interpretowane należycie regulują omawiane postacie zjawiskowe czynu przestępnego -...

25.11.2013

Tłumacz przysięgły bez wyższego wykształcenia

Projekt trzeciej ustawy deregukacyjnej ma ułatwić dostęp do zawodu tłumacza przysięgłego. Zmiana polega na tym, że stosunku do osób ubiegających się o prawo do wykonywania tego zawodu zostaje...

23.11.2013

Tylko 6920 placówek pocztowych w Polsce

Drastycznego ograniczenia liczby placówek pocztowych nie będzie - zapewnia podsekretarz stanu w Ministerstwie Administrachji i Cyfryzacji Bogdan Dombrowski. - Racjonalizacja sieci i podnoszenie...

23.11.2013

Ordynacja podatkowa: koniec terminu musi być pewny

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 10 października 2013 r. stwierdził, że dokonując wykładni pojęcia dzień ustania przyczyny uchybienia terminowi, na gruncie ordynacji podatkowej, należy...

22.11.2013