Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) refunduje niepełnosprawnym osobom prowadzącym działalność gospodarczą i rolnikom (ewentualnie rolnikom zobowiązanym do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika) obowiązkowe składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe albo na ubezpieczenie społeczne rolników. Refundacja wynosi 30, 60 lub 100 proc. składek w zależności od stopnia niepełnosprawności.

Obecnie warunkiem refundacji jest terminowe opłacenie składek w całości. Senacki projekt zmierza do złagodzenia tego zapisu. Osoby niepełnosprawne wykonujące działalność gospodarczą mogłyby ubiegać się o refundację składek pod warunkiem opłacenia tych składek w całości przed dniem złożenia wniosku za okres, którego składki dotyczą.

"Projekt jest odpowiedzią na zjawisko, które wystąpiło może w nie bardzo szerokim zakresie, ale jednak, i jest dość uciążliwe. Polega ono na tym, że osoby niepełnosprawne, prowadzące działalność gospodarczą, wnioskując do PFRON o refundację składek na ZUS otrzymywały zaświadczenie, że składki opłaciły, ale ponieważ występowało minimalne, dwu-trzydniowe spóźnienie, to po jakimś czasie okazywało się, że PFRON wszczyna procedurę zwrotu refundacji składek wraz z odsetkami" - wyjaśnił we wtorek na posiedzeniu komisji ustawodawczej oraz rodziny i polityki społecznej przedstawiciel wnioskodawców, senator Jan Filip Libicki. Jak dodał, doszło do ok. 250 takich przypadków w całej Polsce.

Pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Jarosław Duda powiedział, że nie ma uwag do projektu. Wyjaśniał, że umożliwi on refundację składek osobom, które utraciły do tego prawo. "Przepis jest dzisiaj bardzo restrykcyjny. Mówi, że (składki) trzeba zapłacić w całości i w terminie. Tą nowelizacją dajemy możliwość złagodzenia takiej sytuacji" - mówił minister.

Inspiracją do powstania projektu był przypadek niepełnosprawnego przedsiębiorcy, który przez pomyłkę opłacał składki do ZUS nie do 10. dnia każdego miesiąca, lecz do 15. Z tego powodu ma teraz dług wobec PFRON-u, choć ZUS wystawił mu zaświadczenie, że nigdy nie zalegał ze składkami. Zakład uznał bowiem, że opóźnienia we wpłatach były na tyle małe, że nie naliczano mu odsetek.

Projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych będzie teraz przedmiotem debaty na posiedzeniu plenarnym Senatu. Następnie w głosowaniu senatorowie zdecydują, czy skierować go do Sejmu.

(PAP)