Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu września 2015 r. stanowili 9,7 proc. cywilnej ludności aktywnej zawodowo (w sierpniu 2015 r. – 9,9 proc.; we wrześniu 2014 r. – 11,5 proc.).

W końcu omawianego miesiąca urzędy pracy dysponowały ofertami pracy dla 97 tys. osób (przed miesiącem 97,9 tys.; przed rokiem 86,5 tys.).

Zobacz: Więcej bezrobotnych współpracuje z pośredniakiem

Zdecydowana większość bezrobotnych to ci, którzy wcześniej pracowali. W końcu września 2015 r. było ich 1 mln 283,8 tys. (tj. 83,4 proc. wszystkich zarejestrowanych), wobec 1 mln 312,6 tys. (83,9 proc.) w sierpniu 2015 r. i 1 mln 491,0 tys. (81,8 proc.) we wrześniu 2014 r. W tej grupie 83,5 tys. osób, tj. 6,5 proc. utraciło pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

W ogólnej liczbie bezrobotnych 86,6 proc. nie miało prawa do zasiłku (86,2 proc. przed miesiącem; przed rokiem – 87,4 proc.). 44,2 proc. z nich mieszka na wsi. Z danych na koniec września br. wynika, że 208 zakładów pracy zadeklarowało zwolnienie w najbliższym czasie 25,2 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 4,6 tys. osób.

W stosunku do sierpnia 2015 r. bezrobocie spadło we wszystkich województwach - najbardziej w świętokrzyskim (o 3,5 proc.), dolnośląskim (o 2,7 proc.), łódzkim i opolskim (po 2,3 proc.) i wielkopolskim (2,1 proc.). Również w porównaniu z wrześniem 2014 r. liczba bezrobotnych zmniejszyła się we wszystkich województwach, największy spadek odnotowano w województwach: dolnośląskim (o 21,4 proc.), wielkopolskim (o 19,9 proc.), opolskim (o 19,8 proc.), pomorskim (o 18,9 proc.) i lubuskim (o 18,7 proc.).

W końcu września 2015 r. utrzymało się duże terytorialne zróżnicowanie bezrobocia. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim (16 proc.), kujawsko-pomorskim (13 proc.), zachodniopomorskim (12,9 proc.), podkarpackim (12,8 proc.), świętokrzyskim (12,1 proc.) i podlaskim (11,6 proc.). Najmniejsze bezrobocie było w województwach: wielkopolskim (6,2 proc.), śląskim (8,2 proc.), małopolskim (8,3 proc.), mazowieckim i dolnośląskim (po 8,6 proc.).

Przeczytaj: W budżecie na 2015 r. 12,1 mld zł na Fundusz Pracy, na FUS 197 mld zł

Do urzędów pracy w ciągu miesiąca zgłosiło się 227,6 tys. osób poszukujących zatrudnienia (o 54,1 tys. więcej niż w sierpniu 2015 r. i o 15,2 tys. mniej niż we wrześniu 2014 r.). Wśród bezrobotnych nowo zarejestrowanych 171,6 tys. osób, tj. 75,4 proc. stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny (przed miesiącem – 81,3 proc., przed rokiem – 75,5 proc.).

Wśród nowo zarejestrowanych 21,4 proc. to ci, którzy dotąd nie pracowali (przed miesiącem 19 proc. przed rokiem 24,2 proc.). Osoby do 24 roku życia stanowiły 33,7 proc. ogólnej liczby nowo zarejestrowanych (przed miesiącem 27,7 proc.; przed rokiem – 35 proc.).

Odsetek nowo zarejestrowanych absolwentów (tj. osób, dla których okres od momentu zakończenia nauki do momentu rejestracji nie przekroczył 12 miesięcy) wyniósł 16,8 proc. ogólnej liczby nowo zarejestrowanych (przed miesiącem 10,2 proc.; we wrześniu 2014 r. – 16,6 proc.). Udział osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w ogólnej liczbie nowych rejestracji wyniósł 4 proc. (przed miesiącem 4,7 proc.; przed rokiem 4,4 proc.). (PAP)