Rozporządzenie w sprawie planu operacyjno-ratowniczego

BHP

W rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno-ratownicze (Dz. U. Nr 131, poz. 1219 z pźn. zm.)...

21.01.2009

Ochronny charakter przepisów o czasie pracy

BHP

Ustawodawca, ustalając dopuszczalny wymiar czasu pracy, wyznacza zakres podporządkowania czasowego pracownika w procesie pracy. Zakres ten poszerzony jest dodatkowo przez takie instytucje, jak praca...

14.01.2009

Najpierw były zasady bhp

BHP

Człowiek zapewne od początków swego świadomego istnienia spostrzegał, że określone zachowania przynoszą mu korzyść, pozwalają skuteczniej unikać niebezpieczeństw. Z dużym prawdopodobieństwem można...

07.01.2009

Prewencyjna działalność ZUS

BHP

W komentarzu Serwisu BHP Piotr Kostrzewa omówił szczególny aspekt działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych działalność prewencyjną, obejmującą prewencję rentową oraz wypadkową. Autor przedstawia...

07.01.2009

Powstało 16 akredytowanych, regionalnych ośrodków bhp

BHP

W ramach unijnego projektu Wzmocnienie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, związanego z wdrażaniem dyrektywy ramowej oraz dyrektyw szczegłowych, powstało w naszym kraju 16 regionalnych ośrodkw...

17.12.2008

"Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych"

BHP

Czy prace, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby można zaliczyć do prac szczególnie niebezpiecznych i ująć je w w jednym wykazie zakładowym jako "Wykaz prac szczególnie...

10.12.2008

Oznakowanie osłon przy maszynach barwami

BHP

Jak powinny być malowane osłony stałe i ruchome przy maszynach, jaka jest podstawa prawna takiego wymagania? W mojej firmie byli kolejno dwaj inspektorzy pracy i każdy sugerował inne oznakowanie...

03.12.2008
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski