Oznakowanie osłon przy maszynach barwami

BHP

Jak powinny być malowane osłony stałe i ruchome przy maszynach, jaka jest podstawa prawna takiego wymagania? W mojej firmie byli kolejno dwaj inspektorzy pracy i każdy sugerował inne oznakowanie...

03.12.2008

Zasadnicze wymagania dotyczące instrukcji obsługi

BHP

Przepisy wymagają od producenta, by do każdego egzemplarza sprzedawanej maszyny dodał Instrukcję obsługi. Otóż instrukcja obsługi jest najważniejszym źródłem informacji o prawidłowym użytkowaniu...

03.12.2008

"ERGONOMIA NIEPEŁNOSPRAWNYM"

BHP

Katedra Zarządzania Produkcją i Katedra Informatyki Stosowanej Politechniki Łdzkiej, Wydział Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, Instytut Organizacji...

03.12.2008

Nowe zasadnicze wymagania dla maszyn

BHP

Ukazało się nowe rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228) dalej r.z.w.m., ktre zastąpiło dotychczasowe...

26.11.2008

Kapitalizm i bezpieczeństwo pracy

BHP

Rozwijający się w drugiej połowie XVIII w. kapitalizm, w początkowym okresie charakteryzowało ignorowanie elementarnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, czasu jej trwania i warunkw środowiska....

26.11.2008

Stres jako element oceny ryzyka zawodowego

BHP

Od dziesięciu lat polscy pracodawcy mają obowiązek oceniać ryzyko zawodowe i zaznajamiać pracownikw z wynikami tej oceny. Z zasady ocena ryzyka ma być oceną kompleksową, obejmującą wszystkie elementy...

26.11.2008

Zakup używanej maszyny

BHP

Jakich dokumentów, w szczególności dotyczących zagadnień z zakresu użytkowania i bezpieczeństwa obsługi, należy żądać przy kupnie używanej maszyny?

26.11.2008

Nieco o historii bhp...

BHP

Hipokrates radził lekarzom w swoich pismach: Istnieje wiele zawodw związanych z niebezpieczeństwem powstania chorb, dlatego: ważne jest to, aby lekarz pytał chorego o zawd. - Czyż nie jest to...

19.11.2008