Obowiązki organizatora imprezy masowej

BHP

Impreza masowa to impreza artystyczno-rozrywkowa lub sportowa, w tym mecz piłki nożnej, z wyjątkiem imprez organizowanych w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach,...

16.09.2009

Obowiązki i uprawnienia pracownika w zakresie bhp

BHP

Prawo pracownika do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy należy do praw socjalnych zagwarantowanych w art. 66 Konstytucji RP. Z drugiej strony pracownik oprócz zagwarantowanych praw do...

14.09.2009

Umowa zlecenia, a przestrzeganie wymagań bhp

BHP

Każdy pracodawca ma obowiązek zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisw oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkie osoby wykonujące pracę na terenie zakładu. Treść art. 304...

02.09.2009

Wymagania i zagrożenia w pracy pielęgniarki

BHP

Pielęgniarki widzimy w każdej placwce służby zdrowia od szpitala i przychodni, po stację krwiodawstwa i żłobek. Wykonywanie trudnego zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu przez osobę posiadającą...

26.08.2009

Nowe wymagania przy pracach galwanotechnicznych

BHP

Dnia 23 lipca 2009 r. Minister Gospodarki wydał rozporządzenie (Dz. U. Nr 126, poz. 1043) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy procesach galwanotechnicznych. Nowe rozporządzenie kładzie...

19.08.2009