Nowe przepisy dotyczące substancji niebezpiecznych

BHP

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 27, poz. 140) dalej r.w.s.n., w przeciwieństwie...

10.03.2010

Jaką odzież ochronną powinien otrzymać spawacz?

BHP

Czy są przepisy, które omawiają odzież ochronną dla spawacza? Czy ubranie (spodnie, buty) spawacza musi być z atestem dla spawacza? Jakie przepisy nakazują stosowanie przez spawaczy rękawów i...

10.03.2010

Zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej

BHP

Komentarz Serwisu BHP dotyczy zadań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Omówiono strukturę organizacyjną inspekcji, jej uprawnienia kontrolne (zwłaszcza w zakresie chorób zawodowych), a...

08.03.2010

Szczepienia ochronne obowiązkowe

BHP

Wymóg wykonywania szczepień ochronnych przez pracowników został zawarty w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570...

03.03.2010

Bardziej zaufać ergonomii

BHP

W interesie pracodawców oraz służb bhp leży ograniczanie zagrożeń na stanowisku pracy. Dokonuje się ono najczęściej przez kształtowanie struktury przestrzennej warunków pracy oraz wdrażanie zasad...

03.03.2010