Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska

BHP

Do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy m.in. udział w postępowaniu dotyczącym lokalizacji inwestycji oraz w przekazywaniu do użytku obiektw lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcia...

09.05.2011

Profilaktyczne badania lekarskie

BHP

Podstawowym elementem ochrony zdrowia pracowników w miejscu pracy są profilaktyczne badania lekarskie. Badania profilaktyczne mają zapobiegać dopuszczeniu do pracy osób, które nie powinny wykonywać...

04.05.2011

BHP przy produkcji filmowej

BHP

Producent filmu ma obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy wszystkim osobom biorącym udział w produkcji filmu. Pracodawcy wszystkich osób uczestniczących w realizacji powinni...

02.05.2011

Zdarzenie potencjalnie wypadkowe

BHP

Na arenie międzynarodowej brak jest jednoznacznej definicji zdarzeń potencjalnie wypadkowych. Stąd też w zakładach gromadzących informacje o takich zdarzeniach często przyjmuje się własne definicje i...

27.04.2011

Zalecane szczepienia ochronne

BHP

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorb zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 z pźn. zm.) dalej u.z.z.l., osoby lub grupy osb...

20.04.2011

Cechy i rodzaje kontroli

BHP

Kontrola jest nieodzownym narzędziem służącym sprawnemu funkcjonowaniu każdej firmy, każdego przedsiębiorstwa i każdej innej struktury organizacyjnej, czyli wszędzie tam, gdzie jest prowadzona...

20.04.2011
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski