Polacy są przepracowani

BHP

Według OECD w Polsce odsetek pracowników, którzy pracowali powyżej 50 godzin tygodniowo wyniósł w zeszłym roku prawie 8 proc. W krajach UE więcej godzin w pracy spędzają tylko pracownicy w Austrii...

27.09.2014

Polska podpisała konwencję w sprawie rtęci

BHP

Dnia 24 września w Siedzibie Głównej Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku kolejni przedstawiciele państw i rządów podpisali Konwencję z Minamaty w sprawie rtęci. W imieniu Rzeczypospolitej...

27.09.2014

Lewiatan skarży społeczną inspekcję pracy do TK

BHP

Konfederacja Lewiatan zamierza na początku października złożyć w Trybunale Konstytucyjnym skargę na przepisy przyznające społecznym inspektorom pracy długotrwałą ochronę przed zwolnieniem - informuje...

25.09.2014

Nowe wartości NDS już obowiązują

BHP

Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych oraz natężeń fizycznych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy określa obowiązujące od 24 września br. rozporządzenie...

25.09.2014

PIP na Prezydenckich Dożynkach w Spale

BHP

Na terenie wystawowym Dożynek Prezydenckich w Spale 21 września br. Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi zorganizował stoisko informacyjne. Cieszyło się ono dużym zainteresowaniem rolników. W trakcie...

23.09.2014

Szef PIP na spotkaniu ze związkowcami z OPZZ

BHP

Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz uczestniczyła 17 września br. w posiedzeniu Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w Warszawie. W spotkaniu, któremu przewodniczył Jan Guz,...

21.09.2014

Nowe wartości NDS czynników szkodliwych dla zdrowia

BHP

Dnia 24 września 2014 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla...

21.09.2014

Obowiązki i uprawnienia pracodawcy w zakresie bhp

BHP

Proces pracy może wiązać się z zagrożeniem dla stanu psychofizycznego pracowników, ich zdrowia. a czasami nawet dla ich życia. Stąd nowoczesne ustawodawstwo prawa pracy istotną rolę przypisuje...

20.09.2014

(Nie)bezpieczne biura

BHP

Według danych GUS tylko w pierwszym kwartale 2014 roku wśród pracowników biurowych w Polsce wydarzyło się ponad 4 tys. wypadków przy pracy. Główne ich powody to brak bezpiecznej i ergonomicznej...

18.09.2014

Kontrola urządzeń radiologicznych po nowemu

BHP

Rodzaje testów, które powinny być stosowane w ramach kontroli fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych w jednostce ochrony zdrowia, określa wchodząca dziś w życie nowelizacja Prawa atomowego. W...

17.09.2014