Strony porozumienia zadeklarowały wolę współdziałania na rzecz poprawy bezpieczeństwa technicznego i kształtowania bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy. Na mocy porozumienia strony będą współpracować m.in. przy organizacji informacyjnych kampanii społecznych, Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy oraz prowadzeniu projektów celowych, badawczych i rozwojowych w zakresie bezpieczeństwa technicznego i bezpieczeństwa pracowników w miejscu pracy. Porozumienie podpisali: dyrektor CIOP-PIB prof. dr hab. n. med. Danuta Koradecka i prezes UDT Mieczysław Borowski. Porozumienie weszło w życie w dniu podpisania.