Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna, główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz postuluje, by osoby wysyłane do prac społecznie użytecznych były kierowane na obowiązkowe badania profilaktyczne w celu uzyskania zaświadczeń o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zleconych im zadań. Wniosek o zmianę przepisów przygotowano w oparciu o wyniki kontroli inspektorów pracy. Z danych zebranych przez PIP wynika , że osoby bezrobotne wykonują czynności, w trakcie których są narażone na działanie szkodliwych dla zdrowia lub życia czynników biologicznych, w tym bakterii, wirusów, czy grzybów.
Według Dziennika Gazety Prawnej, resort pracy nie widzi konieczności korygowania przepisów. W jego ocenie nie przemawia za tym ani charakter prac, ani czas ich wykonywania. Co więcej, między gminą lub podmiotem, w którym są organizowane prace społecznie użyteczne, a osobą do nich przyjmowaną na podstawie skierowania starosty nie występuje stosunek pracy.