BHP wczoraj i dziś

BHP

Choć historia wypadków przy pracy sięga już czasów starożytnych, to oficjalny początek służb BHP na świecie datowany jest dopiero na rok 1906. Dziś bezpieczeństwo, które przez lata stopniowo...

26.04.2016

Tydzień dla bezpieczeństwa

BHP

W poniedziałek, 25 kwietnia br. wystartowała trzecia edycja największej ogólnopolskiej akcji na rzecz bezpieczeństwa w budownictwie Tydzień Bezpieczeństwa 2016. Tematyka tegorocznych obchodów...

25.04.2016

Postępowanie z nietrzeźwym pracownikiem

BHP

Kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona nie może dopuścić do pracy pracownika, wobec którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się on do pracy w stanie po użyciu alkoholu...

23.04.2016