W II edycji Mistrzostw Kadry BHP udział wzięło blisko 750 uczestników. Teraz o nagrody o łącznej wartości 20 tysięcy złotych będzie walczyć 30 uczestników z najlepszymi wynikami. Znaleźli się wśród nich eksperci i specjaliści, ale także pasjonaci, którzy na co dzień nie pracują w branży BHP. Lista finalistów dostępna jest TU.
Drugi etap konkursu potrwa od 23 do 30 maja, w tym czasie uczestnicy, za pomocą specjalnie wygenerowanego linku dostępu mogą się zalogować i wypełnić test konkursowy. W drugim etapie, oprócz 20 pytań zamkniętych, finaliści zmierzą się również z dwoma pytaniami otwartymi, które zostały przygotowane przez autorytety z dziedziny BHP. Odpowiedzi z tej części testu oceni Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Koalicjantów, Urzędu Dozoru Technicznego, Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, Pracodawców RP, Głównego Inspektoratu Pracy, Konfederacji Lewiatan oraz Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.
– W pierwszej edycji Mistrzostw Kadry BHP udział wzięło 431 osób, w tym roku otrzymaliśmy blisko dwukrotnie więcej zgłoszeń konkursowych! Spodziewaliśmy się, że zainteresowanie II edycją Mistrzostw Kadry BHP może być większe, ale tak duży wzrost przerósł nasze oczekiwania – mówi Andrzej Smółko, Przewodniczący Koalicji Bezpieczni w Pracy, Prezes CWS-boco Polska. Oczywiście jest to dla nas ogromna radość i powód do dumy oraz dowód na to, że środowisko specjalistów branży BHP potrzebuje wyzwań i chętnie staje do rywalizacji – dodaje.
Zwycięzcy konkursu zostaną wybrani na podstawie najwyższej liczby punktów, na które sumują się poprawne odpowiedzi z testu (40% punktacji) oraz ocena przyznana przez Komisję Konkursową w zakresie rozwiązania studium przypadku (60% punktacji). W przypadku pytania opisowego pod uwagę brane będą najlepiej dobrane narzędzia oraz najwłaściwiej uzasadniony sposób działania.

Informacje na temat Koalicji Bezpieczni w Pracy dostępne są w serwisie:www.bezpieczniwpracy.pl.

Ciekawostki na temat kultury bezpieczeństwa w pracy można znaleźć również na portalu Facebook: www.facebook.com/bezpieczniwpracy.

Mistrzostwa Kadr BHP 2016