Ekspert Serwisu BHP odpowiada na pytanie Użytkownika programu:

Raz w miesiącu podczas prac serwisowych pracownicy są zobowiązani do przeniesienia stalowych trzpieni. Trzpień waży 90 kg i jego długość nie przekracza 4 m. Trzpień podnoszony jest przez dwóch pracowników na wysokość ok. 30 cm i przenoszony na odległość 10 cm. Pracownicy podnoszą i przenoszą 18 trzpieni na godzinę, ale jedynie 36 na całą zmianę roboczą - czyli praca wykonywana jest przez dwie godziny w ciągu miesiąca. Czy takie postępowanie jest zgodne z prawem?

Odpowiedź

Opisane postępowanie nie jest zgodne z prawem. Pracę powinno wykonywać czterech pracowników.

Uzasadnienie

Z uwagi na ciężar trzpienia (90 kg) mamy do czynienia z transportem zespołowym. Ponieważ częstotliwość przenoszenia trzpienia wynosi 18 razy na godzinę, nie możemy traktować tej pracy jako dorywczej (dorywcza praca jest wykonywana nie częściej niż 4 razy na godzinę). W związku z tym opisaną pracę traktujemy jako stałą.

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 z późn. zm.), przenoszenie przedmiotów, których długość przekracza 4 m i masa 30 kg powinno odbywać się zespołowo, pod warunkiem aby na jednego pracownika przypadała masa nieprzekraczająca:

- 25 kg – przy pracy stałej,

- 42 kg – przy pracy dorywczej (wykonywanej nie częściej niż 4 razy na godzinę, jeżeli łączny czas wykonywania tych prac nie przekracza 4 godzin na dobę).

Przy transporcie zespołowym i pracy stałej na jednego pracownika przypada 25 kg, zatem trzpień ważący 90 kg może przenosić co najmniej 4 pracowników.

Gdyby trzpień przenoszono cztery razy w ciągu godziny i wiadomo byłoby, że łączny czas wykonywania tych prac nie przekracza 4 godzin na dobę, możemy mówić o pracy dorywczej i wtedy potrzeba do wykonywanych czynności trzech pracowników, ponieważ na jednego pracownika przypada 42 kg. Dwóch pracowników przy pracy dorywczej może przenosić maksymalny ciężar o wadze 84 kg (2 x 42 kg), przy pracy stałej 50 kg (2 x 25 kg).

Przy zespołowym przenoszeniu przedmiotów należy zapewnić:

- dobór pracowników pod względem wzrostu i wieku oraz nadzór pracownika doświadczonego w zakresie stosowania odpowiednich sposobów ręcznego przemieszczania przedmiotów i organizacji pracy, wyznaczonego w tym celu przez pracodawcę,

- odstępy pomiędzy pracownikami co najmniej 0,75 m oraz stosowanie odpowiedniego sprzętu pomocniczego.

Roman Majer, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2016 r.