Prawo.pl
Pracodawcy zamiast zatrudniać nowych pracowników, wolą płacić za pracę w godzinach nadliczbowych...
30.07.2012
W ubiegłym roku Państwowa Inspekcja Pracy w 7,7 tys. przypadków nakazała wstrzymanie prac, a 7,6...
27.07.2012
BHP
Aby uzyskać prawo do emerytury pomostowej, wystarczy przekonać inspektora pracy i sąd, że nasz...
Pędzich Maciej
27.07.2012
Ubezpieczenia społeczne
Praca wolontariuszy w placówkach prowadzących działalność gospodarczą jest sprzeczna z ideą...
27.07.2012
Przy pracy na rusztowaniach, już po ich odpowiednim zmontowaniu, pracownik nie ma obowiązku...
Krzysztof Zamajtys
27.07.2012
BHP
Dziś wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające wysokość...
Jarosław Zasada
27.07.2012
BHP
Brak lub opóźnienia wypłaty wynagrodzeń to wciąż najczęstszy typ naruszenia praw pracowniczych;...
Borowski Jakub
26.07.2012
Ustawa umorzeniowa ma uchronić tysiące małych, często jednoosobowych firm, przed koniecznością...
26.07.2012
Stosowanie przez 6 lat względem urzędnika służby publicznej - w czasie toczącego się przeciwko...
26.07.2012
W czerwcu 2012 r. w porównaniu do maja 2012 r. odnotowano spadek liczby bezrobotnych i stopy...
26.07.2012
Barometr Ofert Pracy, wskazujący na zmiany ogłaszanych w internecie ofert pracy, wzrósł w lipcu w...
26.07.2012
Dziś wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy...
26.07.2012
BHP
Przepisy z zakresu bhp nie określają wysokości temperatury, jaką pracodawca powinien zapewnić w...
Maciej Ambroziewicz
26.07.2012
BHP
Wynagrodzenia obciążone są podatkiem dochodowym i składkami ZUS daniny te pozwalają odróżnić kwotę...
26.07.2012
Czy dofinansowanie z ZFŚS do wypoczynku dzieci i młodzieży jest wolne od podatku i składek ZUS?
26.07.2012
Serwisy społecznościowe mogą być efektywnym kanałem rekrutacji. Jeśli firmom zależy na pozyskiwaniu...
26.07.2012
Rosnieft, rosyjska spółka paliwowa planuje redukcję zatrudnienia w swojej centrali. Szacuje się, że...
Mackiewicz Anna
25.07.2012
HR
Duże miastazwiększają szansena wyższą pensję. Często jednak życie wnich jest dużo droższe niż...
25.07.2012
Prawie dwie trzecie respondentów uważa, że płeć ma wpływ na wysokość otrzymywanych zarobków. Uważa...
Kozłowska Magdalena
25.07.2012
Wzmocnienie dotychczasowych przepisów związanych z zapobieganiem wypadkom z udziałem...
Rafał Bujalski
25.07.2012
BHP
Aon Hewitt to światowy lider w zakresie doradztwa i rozwiązań outsourcingowych w obszarze...
Jacek Górski
25.07.2012
Stowarzyszenie specjalistów, ekspertów, menedżerów, konsultantów, trenerów i adeptów sztuki...
Jacek Górski
25.07.2012
Wakacje to czas, w którym pracodawcy decydują się na zatrudnienie młodych ludzi: studentów i...
Agnieszka Rosa
25.07.2012
Gdy stracimy pracę warto, jeśli to możliwe, skorzystać z oferowanego przez pracodawcę programu...
25.07.2012
PZU oraz PZU Życie zawarły porozumienia ze związkami zawodowymi określające warunki zwolnień...
Oksiuta Aneta
24.07.2012
Minister Sprawiedliwości zgłosił projekt zmian w Kodeksie pracy. W Biuletynie Informacji Publicznej...
Redakcja
24.07.2012
BHP
W Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji został udostępniony projekt ustawy...
24.07.2012
PARP ogłosił ogólnopolski konkurs na wybór przedsiębiorców do udziału w realizacji Programów...
24.07.2012
W dniu 23 lipca 2012 r. ogłoszone zostało nowe rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12...
24.07.2012
Blisko połowa zeszłorocznych absolwentów szkół zawodowych w Małopolsce znalazła zatrudnienie, ale...
24.07.2012