Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie, nie może przekraczać miesięcznie 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2012 r., przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2012 r. wynosiło 3690,30 zł.