Jak wynika z badań, największe zdolności przyswajania wiedzy posiadamy w okolicach 20. roku życia. Wraz z upływem czasu maleją, co wcale nie oznacza, że osoby w wieku dojrzałym nie są w stanie nauczyć się niczego nowego – wymaga to po prostu nieco więcej czasu i energii. Ciągłe kształcenie, oprócz oczywistych korzyści w postaci większych szans na rynku pracy, stałego poszerzania swoich kompetencji oraz umiejętności i związanych z tym wyższych zarobków, daje nam również szansę na uniknięcie chorób wieku podeszłego, takich jak Alzheimer czy Parkinson. W szerszym aspekcie edukacja społeczeństwa to klucz do silnej gospodarki, dlatego też państwo powinno dbać o odpowiedni poziom wykształcenia obywateli, niezależnie od ich wieku.

Więcej: www.hrstandard.pl/2013/02/07/nauka-przez-cale-zycie-szansa-dla-osob-w-wieku-45