Prawo.pl
Przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego nie...
29.10.2012
Przedsiębiorcy bronią tzw. umów śmieciowych, które dają im większą elastyczność. Dzięki umowom...
29.10.2012
Jakie prawa i obowiązki ma przedstawiciel pracowników? W czym musi on uczestniczyć? Co musi z nim...
Maciej Ambroziewicz
29.10.2012
BHP
Związkowcy Służby Więziennej złożą pozew zbiorowy przeciwko Ministerstwu Sprawiedliwości. Przez...
Dąbrowski Radosław
29.10.2012
Po raz pierwszy od 20 lat spadną w tym roku realne wynagrodzenia stwierdza Dziennik Gazeta Prawna.
Dąbrowski Radosław
29.10.2012
Zespół może więcej. Efektywna praca zespołowa przekłada się na lepsze wyniki biznesowe,...
Michał Zaborek
28.10.2012
Minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział w piątek w Katowicach,...
Błoński Marek
26.10.2012
Ubezpieczenia społeczne
Jak wynika z ankiety przeprowadzonej w USA przez University of Michigan na grupie 300...
26.10.2012
Deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na koniec 2013 r. wyniesie 21 mld 309,771 mln.
Mariański Piotr
26.10.2012
Minister Pracy i Polityki Społecznej przedłożył rządowi projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w...
26.10.2012
24 października br. Rada Ministrów przyjęła propozycje zmian w zwolnieniach lekarskich...
26.10.2012
Wydłużenie czasu zawierania umów na okres próbny z obecnych 3 do 6 miesięcy, wprowadzenie...
26.10.2012
Co Europejczycy myślą o warunkach, w jakich pracują? Ogólnoeuropejskie badanie opinii na temat...
Edward Kołodziejczyk
26.10.2012
BHP
Rząd zobowiązał ministra sprawiedliwości, aby do projektu obniżenia zasiłków chorobowych...
Jabłoński Marcin
26.10.2012
W nocy z 27 na 28 października 2012 r. należy przesunąć wskazówki zegara z godz. 3.00 na godz....
26.10.2012
Choć spowolnienie gospodarcze dotknęło również branżę IT, to specjaliści zajmujący się nowymi...
25.10.2012
Pracodawca zatrudnia pracownika na podstawie umowy o pracę. W związku z pogorszeniem się wzroku...
25.10.2012
Jak wynika z raportu NBP Badanie Ankietowe Rynku Pracy 2012 pracodawcy, mimo spowolnienia...
25.10.2012
Generacja M to według raportu marki Jabra, nowe pokolenie pracowników, które zmieni oblicze...
25.10.2012
Firmowe strony internetowe, fora internetowe, profile pracodawców w mediach społecznościowych oraz...
25.10.2012
Pracami szczególnie niebezpiecznymi są prace, przy których występuje zwiększone ryzyko wypadku. Do...
Łukasz Wawszczak
25.10.2012
BHP
Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z Konstytucją przepis, który stanowił, że jeśli zgodnie z...
25.10.2012
Jak podaje Główny Urząd Statystyczny we wrześniu 2012 r. w porównaniu do sierpnia odnotowano wzrost...
25.10.2012
W myśl projektu ustawy budżetowej w przyszłym roku przeciętne wynagrodzenie wyniesie 3713 zł, zaś...
Kwiatkowska Agata
25.10.2012
Bez odpowiednich świadectw niekiedy trudno o dobrą pracę, awans lub podwyżkę.
24.10.2012
Prace spawalnicze powinny być wykonywane przez osoby posiadające Zaświadczenie o ukończeniu...
Kazimierz Kościukiewicz
24.10.2012
BHP
Wypłata pracownikom stałej ryczałtowej kwoty kosztów prania odzieży roboczej, podlega opodatkowaniu...
Jolanta Mazur
24.10.2012
BHP
Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu września 2012 r. stanowili 12,4 proc. cywilnej...
24.10.2012
Rada Ministrów na środowym posiedzeniu zajmie sięm.in.propozycjami zmian w zwolnieniach lekarskich...
24.10.2012