Pracodawca może wystawić świadectwo pracy po każdej terminowej umowie, bez obawy, że zostanie ukarany za działanie niezgodne z przepisami. Takie stanowisko zajęło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

W opinii z 22 sierpnia 2011 r., sygn. DPR-I-053-73498/BL/PP/11) cyt. ,,…przepisy ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy nie przewidują negatywnych konsekwencji dla pracodawcy w sytuacji wydania przez niego z własnej inicjatywy świadectwa pracy przed upływem terminu 24 miesięcy, o którym mowa w art. 97 ust. 12 ww. ustawy”

Problemu dostarczyła praktyka. Pracodawcy nadal mają duże wątpliwości odnośnie stosowania nowych zasad dotyczących wystawiania świadectw pracy. Są to nie tylko problemy natury merytorycznej ale też logistycznej np. w zakresie dostosowania programów itp.

 

 

Z pomocą pracodawcom przyszła powyższa interpretacja, która dopuszcza wydanie świadectwa pracy dla umów terminowych przed upływem wymaganego 24 miesięcznego okresu. W praktyce oznacza to tyle, że pracodawca w momencie zakończenia umowy terminowej ma możliwość wystawienia świadectwa pracy, nie czekając na upływ okresu ustawowego do jego wystawienia, bez negatywnych konsekwencji. Choć i w tym kontekście dają się słyszeć głosy krytyki związane z niepotrzebną produkcją dokumentów -w tym przypadku świadectw pracy, to dla niektórych jest to jakieś wyjście z kłopotliwej sytuacji. Służby kadrowe z utęsknieniem wspominają poprzednio obowiązujące przepisy i jeszcze z większą nadzieją oczekują zmiany obowiązujących przepisów, które dla jeszcze sporej grupy stanowią zagadkę.