Obszary o największym ryzyku wypadków przy pracy i przestrzeganie przepisów bhp były jednym z...
Inny
27.08.2014
BHP
Odpowiednio skonstruowane CV zwiększa szanse na zatrudnienie. Informacje w dokumencie nie muszą być...
27.08.2014
HR
Egzamin sprawdzający wiedzę po ukończonym okresowym szkoleniu bhp powinien się odbyć przed komisją...
Maciej Ambroziewicz
27.08.2014
BHP
Wirtualne rozmowy są coraz częściej wykorzystywaną metodą rekrutacji pracowników. Wideokonferencje,...
Marta Schodzińska
27.08.2014
HR
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność pozytywnie oceniło projekt zmian w Kodeksie pracy,...
27.08.2014
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał we wtorek nowelizację ustawy o rencie socjalnej, zgodnie z...
27.08.2014
Ubezpieczenia społeczne
ZUS słabo ściąga należności od niepłacących składek, z poślizgiem wszczyna egzekucje, a niektórym...
27.08.2014
Justyna Gryczka
27.08.2014
Justyna Gryczka-Jezierska
27.08.2014
BHP
Justyna Gryczka-Jezierska
27.08.2014
BHP
Justyna Gryczka-Jezierska
27.08.2014
BHP
Justyna Gryczka-Jezierska
27.08.2014
BHP
Justyna Gryczka-Jezierska
27.08.2014
BHP
Rok 2015 przyniesie wiele zmian w delegowaniu pracowników do Niemiec. Problemów firmom, szczególnie...
27.08.2014
Jak należy udzielić urlopu wypoczynkowego radcy prawnemu zatrudnionemu w wymiarze 2/3 etatu?Zakład...
Katarzyna Pietruszyńska
27.08.2014
Nowo wyprodukowane aparaty ucieczkowe KA-60, przeznaczone dla górników, są jakościowo dobre. Te...
PAP
26.08.2014
BHP
Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i określenie nowego zakresu umów...
26.08.2014
GUS zaprezentował najnowsze dane dotyczące sytuacji na rynku pracy. Lipcowy spadek bezrobocia dla...
26.08.2014
Wtorkowe dane GUS są optymistyczne dla gospodarki - uważa minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz....
26.08.2014
Bezrobocie w lipcu wyniosło 11,9 proc. wobec 12 proc. w czerwcu 2014 r. - poinformował we wtorek...
26.08.2014
HR
ZUS na wniosek przedsiębiorcy może sfinansować przedstawiony przez niego projekt mający na celu...
Inny
26.08.2014
BHP
Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) uruchomiła platformę OSHwiki podczas...
Inny
26.08.2014
BHP
Obywatel polski, który podlegał wyłącznie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu zatrudnienia w innym...
Jarosław Zasada
26.08.2014
Rekrutacja na stanowiska finansowe to duże wyzwanie. Pracodawcy mają coraz większe wymagania, bo...
26.08.2014