Według badania przeprowadzonego przez firmę Morneau Shepell aż 33% Kanadyjczyków cierpi na depresję i stany lękowe. 27% badanych twierdzi, że często odczuwa symptomy silnego stresu. 58% ankietowanych potwierdza, że ich produktywność w pracy obniżyła się w związku ze stresem, natomiast 45% ma problem z wyjściem z pracy, ponieważ stresuje ich nadmiar obowiązków i niedokończone rzeczy.

31% pracowników przyznaje, że wzięli wolne ze względu na stan psychiczny w jakim się znajdowali po stresującej pracy. 25% badanych przyznaje się do choroby psychicznej, której przyczyną był stres w miejscu pracy. Jednocześnie 83% badanych nie uważa stresu za zjawisko zupełnie negatywne. Pracownicy twierdzą, że stresu w pracy nie da się uniknąć, a to czy ma on pozytywne lub negatywne skutki zależy od tego w jaki sposób pracodawca wspiera swoich pracowników w trudnych sytuacjach. Niestety tylko 56% pracowników uważa, że ich firmy stosują politykę wellness jeżeli chodzi o zapobieganie i niwelowanie stresu.

Więcej: www.hrreporter.com/articleview/23381-one-third-of-workers-suffer-from-mental-health-condition-survey

Źródło: www.hrreporter.com, stan z dnia 29 stycznia 2015 r.