Wyniki badań Koalicji Bezpieczni w Pracy wskazują, że mimo iż liczba wypadków w pracy maleje,...
Inny
01.12.2014
BHP
Pracodawca ze środków obrotowych z okazji Dnia Górnika w dniu 6 grudnia 2014 r. ma zamiar...
Paweł Ziółkowski
01.12.2014
Byli żołnierze zawodowi po przejściu do cywila nie mają prawa do zasiłku chorobowego oraz...
01.12.2014
1 grudnia 2014 wchodzi w życierewolucyjna zmiana w przepisach o Krajowym Rejestrze Sądowym....
Marta Schodzińska
01.12.2014
W 2035 roku na jedną osobę w wieku 65+ będą przypadały zaledwie 2,2 osoby w wieku produkcyjnym,...
Marta Schodzińska
01.12.2014
HR
Szkolenia cudzoziemców i pracodawców w zakresie procedur zatrudnienia i przeciwdziałania...
01.12.2014
Projekty z programu Kapitał Ludzki dot. m.in. zatrudnienia, edukacji, a także wspierające...
01.12.2014
Okazuje się, że co piąty pracownik dużych firm obsługiwany jest przez system TETA HR, kompleksowe...
Ewa Saj
30.11.2014
Rada Nadzorcza PKP Cargo zaakceptowała propozycje zarządu spółki dotyczące programu dobrowolnych...
29.11.2014
Prawie 500 osób przewidziano do zwolnienia w Jastrzębskich Zakładach Remontowych (JZR). Spółka...
29.11.2014
Poszukiwaniu nowych metod uświadamiania pracownikom budownictwa i eliminowania zagrożeń wypadkowych...
Inny
29.11.2014
BHP
Rozporządzeniem z dnia 27 listopada 2014 r. Minister Gospodarki zmienił wysokość opłat za czynności...
Jarosław Zasada
29.11.2014
BHP
Z roku na rok rośnie zapotrzebowanie na pracowników sezonowych w okresie świątecznym.Dla kandydatów...
29.11.2014
Pracownik, który w związku z przejściem zakładu pracy na nowego pracodawcę rozwiązał stosunek pracy...
29.11.2014
Zapewnienie ciągłości udzielania pomocy publicznej pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne...
PAP
28.11.2014
BHP
Sejm poparł poprawki Senatu do ustawy o komisjach lekarskich podległych MSW. Wprowadza ona...
PAP
28.11.2014
BHP
Zapewnienie ciągłości udzielania pomocy publicznej pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne...
28.11.2014
Źle skonstruowane umowy i naliczanie czasu pracy to najczęstsze nieprawidłowości w agencjach pracy...
28.11.2014
Polska nie zgodzi się na zmiany podważające zasady jednolitego rynku UE, szczególnie swobody...
28.11.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski