Poza głównym rankingiem, w którym zestawione są najszybciej rozwijające się środkowoeuropejskie przedsiębiorstwa technologicznie innowacyjnie, w dokumencie przygotowanym przez Deloitte znajduje się również raport sporządzony na podstawie odpowiedzi kadry kierowniczej 65  firm znajdujących się w Technology Fast. Zawarto w nim odpowiedzi na takie pytania o największe wyzwania w chwili obecnej, najważniejsze czynniki wzrostu obecnie i w najbliższych 12 miesiącach. W przypadku dwóch ostatnich pytań, ankietowani są zgodni: wysokokwalifikowani pracownicy (odpowiedzi kolejno 20,5% i 17,4%) oraz rozwój produktu (18,4%, 13,17%). 

Jakich więc pracowników poszukują firmy z pierwszej 50-tki raportu Deloitte? - Proaktywnych. Chcących się rozwijać. Głównie programistów, coraz bardziej łączących analitykę z back-end albo back-end z front-end lub front-end z projektowaniem UX. Posiadających umiejętność łączenia swojej pracy z pracą innych członków zespołu. Nawet najlepszy programista nie sprawdzi się, jeżeli nie będzie rozumiał i szanował pracy badaczy, analityków, projektantów czy testerów. Znalezienie takich osób jest bardzo trudne, a też konkurencja pracodawców jest ogromna – komentuje Artur Brzyski, Kierownik ds. Rozwoju w Insys - firmie, która po raz pierwszy pojawiła się w rankingu i jednocześnie jest jedynym reprezentantem branży dostarczania contentu video online z Polski. To jak ważnym czynnikiem dla wzrostu przychodów jest wykwalifikowany zespół pokazuje odpowiedź na pytanie o największe zagrożenia dla wzrostu w kolejnym roku. Prawie 1/3 respondentów odpowiada: brak wykwalifikowanej kadry. 
 
Autorzy raportu wskazują również na inny aspekt - prezesi nie przeceniają roli liderów w rozwoju swoich biznesów. Umiejętności przywódcze są wymieniane jako czynnik zapewniający rozwój, ale zdecydowanie wyprzedzają je takie aspekty, jak: wykwalifikowana kadra, rozwój produktów, sprzedaż i marketing czy zróżnicowanie produktów. „Oczywiście, nie oznacza to, że przywództwo jest bez znaczenia. Jednak syndrom Steva Jobsa nie jest częścią tego podejścia, co może być sygnałem dla wielu młodych millenialsów, którzy marzą o utworzeniu własnych, nowoczesnych firm technologicznych: właściwi ludzie i rozwój produktów są ważniejsze dla wzrostu przychodów niż charyzmatyczni przywódcy” – czytamy w raporcie.
 
Jednym z największych wyzwań wskazywanych przez firmy znajdujące się w rankingu Deloitte jest innowacyjność (ponad 20% respondentów). Artur Brzyski z Insys stara się podkreślić, że na innowacyjność bardzo duży wpływ ma skład zespołu i jego struktura - Jesteśmy firmą, która ma skupiać się na wytwarzaniu wartości i innowacyjnym podejściu do zastanych tematów. Wokół tego zmieniamy naszą firmę. Przez ostatni rok podwoiliśmy zatrudnienie. Przydzieliliśmy odpowiedzialności za kluczowe procesy i teraz mamy pewność, że struktura jest w pełni skalowalna i przygotowana na dalszy wzrost. Najważniejsze jest pełne nastawienie na ciągły rozwój. Zarówno naszych usług i produktów, jak i samych kompetencji pracowników. Odcięliśmy się od wynajmowania czasu programistów na godziny i zaczynaniu zawsze projektów od nowa. Skupiamy się teraz na tym, aby oferować elastyczne rozwiązania, które odpowiadają na najważniejsze wyzwania rynku. Najlepsi programiści wytwarzają technologię zgodnie z potrzebami, zespół projektantów dostosowuje jej możliwości do specyfiki klientów, a zespół wdrożeniowy sprawnie dostarcza te wartości do klienta – podsumowuje.
 
Do najczęściej wymienianych przez przedsiębiorców wyzwań stojących przed firmami z największym wzrostem w sektorze IT, należy również problem zarządzania talentami (14,5% respondentów). 
W tej konkurencyjnej branży, która cały czas walczy o najlepszych pracowników i stara się optymalizować wewnętrzne procesy pracy nad konkretnymi projektami jest to jeden z problemów, który wymaga nieustannej pracy.
 
- Faktycznie uwzględnienie sił, które generują talenty na różnych polach jest bardzo trudnym zadaniem. Świetne pomysły gonią jeszcze lepsze pomysły, a ambitne zadania stają się rutyną i potrzeba jeszcze ambitniejszych. Kluczem jest jasna wizja i cele, a także jasny podział odpowiedzialności i nacisk na współpracę w zespole. Mamy też to szczęście, że branża jest dynamiczna. Działamy na polu rozrywki i fajnych doświadczeń. Obsługujemy bardzo duże marki i sami korzystamy z tego, co stworzymy szukając ulepszeń. Dzięki temu ambitne zadania pojawiają się codziennie, a pracownicy czują, że mają możliwość rozwoju. – komentuje Artur Brzyski. 
 
W 15 rankingu przygotowanym przez Deloitte łączni znalazło się aż 22 firm z Polski. Z czego 17 w głównej kategorii „Technology Fast 50”, 2 w „Wielkiej Piątce” i 4 w podkategorii „Wschodzące gwiazdy”. Na podium głównego zestawienia stanęli kolejno węgierska spółka Szallas.hu, polska Camperia.pl i serbskie High Tech Engineering Center. W głównym zestawieniu pojawiło się 26 nowych firm, 14 spadło z rankingu, a 10 awansowało w porównaniu z rokiem poprzednim.