Przedstawiciele pracodawców złożyli do Ministra Pracy projekt zmiany programu szkoleń BHP. Obecne szkolenia dla pracowników nie przekładają się na zmniejszenie liczby wypadków przy pracy.

Według opublikowanego badania „Bezpieczeństwo w pracy w Polsce 2014” przeprowadzonego na zlecenie koalicji skupiającej pracodawców, dwie trzecie pracujących Polaków uważa, że charakter ich pracy wiąże się z potencjalnym zagrożeniem dla życia i zdrowia. Z tego 9 proc. uważa, że zagrożenie jest bardzo poważne, a co trzeci zatrudniony był świadkiem wypadku przy pracy lub słyszał o nim.

Koalicja "Bezpieczni w Pracy" analizowała skuteczność szkoleń BHP pracowników. Według ich opinii, program szkoleń jest niedostosowany do rzeczywistości. Brakuje w nim aspektów psychologicznych, informacji dla pracowników o wpływie stresu na rodzaj wykonywanej pracy. Innym problemem jest sytuacja osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, które nie przechodzą szkoleń, gdyż pracodawcy mają obowiązek zapewnić je tylko podwładnym pracującym na etacie.

Według badania, najbardziej narażone na wypadki są osoby pracujące w branży budowlanej, w przemyśle wydobywczym oraz przemyśle chemicznym. Ankietowani wskazują także, że najbardziej obawiają się wypadku samochodowego oraz wypadku związanego z pracą na wysokości i przy obsłudze maszyn.

Źródło: www.solidarnosc.org.pl, stan z dnia 23 października 2014 r.