W drugim dniu 78. posiedzenia Sejmu posłowie rozpatrzyli w drugim czytaniu rządowy projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który przewiduje jednorazową modyfikację zasad waloryzacji emerytur i rent w 2015 r. W związku z poprawkami zgłoszonymi podczas drugiego czytania projekt został ponownie skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Waloryzacja ma mieć charakter mieszany: procentowo-kwotowy. Od 1 marca 2015 r. świadczenia z FUS zostaną podwyższone o 1,08 proc., jednak nie mniej niż o 36 zł. Najniższa emerytura i renta rodzinna po waloryzacji wyniesie 880,45 zł. Minimalna podwyżka rent z powodu częściowej niezdolności do pracy i rent inwalidzkich III grupy wyniesie 27 zł – 75 proc. gwarantowanej minimalnej kwoty waloryzacji. Osoby pobierające emeryturę częściową otrzymają co najmniej 18 zł więcej. Renta socjalna wyniesie 84 proc. zwaloryzowanej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Podwyżka zostanie dokonana z urzędu. Waloryzacja obejmie też emerytury i renty rolników indywidualnych i służby mundurowe. Nowe zasady będą również dotyczyć emerytur pomostowych, nauczycielskich, świadczeń kompensacyjnych, rent dla kombatantów i inwalidów wojennych i wojskowych. O 36 zł wzrosną ponadto świadczenia i zasiłki przedemerytalne. Ponadto projekt rozszerza krąg osób uprawnionych do otrzymania zasiłku pogrzebowego o dziadków, dzieci wychowywane w rodzinie zastępczej oraz osoby, nad którymi ustanowiono opiekę prawną. W związku z poprawkami zgłoszonymi podczas drugiego czytania projekt został ponownie skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 23 października 2014 r.