Jak pokazuje raport Pracuj.pl „Podwyżka bez tabu: benefity po polsku”, tylko 55% z nas otrzymuje benefity w pracy. Największą popularnością cieszą się te związane z naszym zdrowiem. Najrzadziej wręczane są z kolei dobra takie jak służbowy samochód czy karta pre-paid. W sferze naszych marzeń pozostają wciąż codziennie opłacony lunch czy karta na paliwo.

Zdrowie ponad wszystko
 
28% Polaków deklaruje otrzymywanie od pracodawcy prywatnej opieki medycznej – wynika z danych serwisu zarobki.pracuj.pl. W ramach tego świadczenia pracownik uprawniony jest do korzystania z usług prywatnych placówek medycznych nieodpłatnie bądź w niższej cenie. Ubezpieczenie na życie, zapewniające pracownikowi i jego rodzinie zabezpieczenie finansowe w przypadku utraty przez niego zdrowia lub życia, jest z kolei oferowane co piątemu respondentowi. Na zdrowie wpływa także kondycja fizyczna, dlatego 16% pracodawców oferuje podwładnym karnety sportowo-rekreacyjne, upoważniające do korzystania z usług oferowanych przez placówki sportowe oraz gabinety odnowy biologicznej.
 
Profity tylko dla wybranych?
 
O ile telefon komórkowy do celów prywatnych otrzymuje aż 18% pracujących Polaków, to posiadanie samochodu służbowego deklaruje jedynie 8% – pokazują dane serwisu zarobki.pracuj.pl. Przeważnie oznacza to możliwość dojazdu i powrotu z miejsca pracy do miejsca zamieszkania, jednak często też wykorzystywanie auta do innych celów. Jeszcze rzadziej niż samochód deklarowane są karty przedpłacone – możliwość korzystania z nich potwierdziło jedynie 3% badanych. Tę bezgotówkową formę płatności można wykorzystywać w punktach handlowych i usługowych. Najrzadziej spotykanym benefitem są programy emerytalne, ich posiadanie deklaruje niecałe 3% Polaków.
 
Jakie benefity cenią sobie Polacy?
 
Jak pokazują dane z raportu Pracuj.pl „Podwyżka bez tabu: benefity po polsku”, najważniejsza dla pracowników jest prywatna opieka medyczna – tak zadeklarowało 42% pracujących Polaków. Na drugim miejscu (40%) stawiane jest ubezpieczenie na życie. Dane z serwisu zarobki.pracuj.pl pokrywają się z tym, co najczęściej oferują nam pracodawcy. Pierwszą trójkę najważniejszych benefitów zamykają świadczenia socjalne. Pomoc materialna, jakiej udziela pracodawca, może objawiać się wsparciem finansowym (zwrotnym lub bezzwrotnym) bądź pomocą materialną w postaci np. paczek żywnościowych, podręczników szkolnych czy odzieży. Najmniej istotne okazują się być kupony na usługi turystyczne – ważne tylko dla 7% pracujących Polaków, czy kupony na usługi kulturalne – wymieniło je 12% respondentów.
 
O czym wciąż możemy jeszcze tylko pomarzyć?
 
Jak pokazuje raport Pracuj.pl „Podwyżka bez tabu: benefity po polsku” z pośród nietypowych benefitów największym, niespełnionym marzeniem pracujących Polaków pozostaje otrzymywanie od pracodawcy karty na paliwo – deklaruje tak 43% z nas. Kolejnym benefitem, o którym marzymy, jest voucher na wakacje (37%). Pierwszą trójkę zamykają z kolei karnety na wydarzenia kulturalne (30%). Wśród najczęstszych odpowiedzi znalazły się też codziennie opłacony lunch (19%) czy dofinansowanie przedszkola (23%).
 
Chociaż benefity odgrywają znaczącą rolę przy wyborze pracodawcy i warto zwracać na nie uwagę przy negocjowaniu warunków współpracy, na pierwszym miejscu stawiane są wciąż zarobki. Dla tych wszystkich, którzy nie wiedzą, jakie kwoty mogą otrzymać na swoim stanowisku albo starają się o podwyżkę, portal Pracuj.pl stworzył narzędzie, które ułatwi rozmowę z przełożonym o wynagrodzeniu. Serwis zarobki.pracuj.pl umożliwia sprawdzenie, czy nasza pensja jest adekwatna zarówno do doświadczenia, jak i stanowiska.
 
Raport Pracuj.pl: „Podwyżka bez tabu: benefity po polsku” został opracowany na podstawie badań przeprowadzonych przez TNS na zlecenie Pracuj.pl w dniach 10-15 września 2014 r. na reprezentatywnej grupie pracujących Polaków (n=1000) oraz na podstawie danych z serwisu zarobki.pracuj.pl.