Polacy to naród innowacyjny, a Polska jest krajem, w którym panują dogodne warunki do rozwoju innowacyjnych rozwiązań – tak wynika z „Raportu 3M Innowacyjny Polak 2014”. Dla badanych innowacyjność oznacza przede wszystkim kreatywność i przedsiębiorczość.

Co trzeci Polak uważa, że jest osobą innowacyjną, wynika z „Raportu 3M Innowacyjny Polak 2014”. W ten sposób postrzegają siebie głównie ludzie młodzi, z wyższym wykształceniem. Aż 66% badanych twierdzi, że jesteśmy innowacyjni jako naród. Dla badanych innowacyjność to przede wszystkim kreatywność, oryginalność i przedsiębiorczość. Na dalszych miejscach badani wymienili pewność siebie, odwagę i dociekliwość. Ponad 50% respondentów zwraca uwagę na to, że w Polsce panuje klimat sprzyjający rozwojowi innowacyjności. W opinii badanych najważniejszą rolę w rozwoju innowacyjności powinien pełnić sojusz władz publicznych ze światem nauki. Badani uważają, że największym problemem w Polsce jest brak funduszy. Ponad 60% respondentów uznało to za czynnik hamujący rozwój innowacyjności, a także ograniczający możliwości korzystania z nowoczesnych zdobyczy techniki.

Więcej: www.lifestyle.newseria.pl/newsy/trzy_czwarte_polakow,p810395227

Źródło: www.newseria.pl, stan z dnia 22 października 2014 r.