Justyna Gryczka-Jezierska
30.08.2014
BHP
Justyna Gryczka
30.08.2014
Justyna Gryczka
30.08.2014
Nie trzeba podnosić podatków, by sfinansować planowane podniesienie ulgi na dzieci i wyższą...
29.08.2014
Naruszenie zasad: zaufania obywateli do państwa oraz niedziałania prawa wstecz zarzuciła Rzecznik...
29.08.2014
Zakład Ubezpieczeń Społecznych szacuje, że otwarte fundusze emerytalne w 2015 roku otrzymają 2,7...
29.08.2014
Ubezpieczenia społeczne
W Polsce stopa bezrobocia wyniosła 9,0 proc. wobec 9,1 proc. w czerwcu. Natomiast stopa bezrobocia...
29.08.2014
HR
Zachowanie osobowości prawnej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -...
29.08.2014
Od września zmaleje wysokość kwot przychodu, których przekroczenie powoduje zmniejszenie lub...
Weronika Adamczyk
29.08.2014
Pracodawca musi uznać za wypadek przy pracy zdarzenie, w trakcie którego doszło do pobicia...
Jarosław Zasada
29.08.2014
BHP
Jeżeli pobiciepracownika przez innego zatrudnionegomiało miejsce na terenie zakłu pracy, to należy...
Jarosław Zasada
29.08.2014
Najwyższa Izba Kontroli skierowała w czwartek komplet dokumentów dotyczących kontroli zamówień...
29.08.2014
Ubezpieczenia społeczne
Projekt ustawy zmieniającej zasady waloryzacji rent i emerytur w czwartek po południu trafił do...
29.08.2014
Ubezpieczenia społeczne
W miesiącach od września do listopada 2014 r. pracodawcy będą dokonywali wpłat na PFRON w niższej...
Weronika Adamczyk
29.08.2014
Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy, który zamierza zatrudnić obywatela Ukrainy?
Paweł Ziółkowski
29.08.2014
Testy kompetencji to bardzo użyteczne narzędzie, które musi być jednak stosowane ostrożnie i ze...
Tomasz Borejza
29.08.2014
HR
Komisja Krajowa Solidarności zdecydowała w czwartek o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego...
28.08.2014