Dnia 8 listopada br. utraci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 19 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze przenośników (Dz. U. Nr 13, poz. 51).
Zdecydował o tym Minister Gospodarki w rozporządzeniu z dnia 9 października 2014 r. (Dz. U. poz. 1456).