Mentorami są menedżerowie lub eksperci z Schneider Electric z różnych krajów. Rolą mentorów jest przede wszystkim prowadzenie studentów od etapu pomysłu do business case, a później od business case do prezentacji przed członkami zarządu i jurorami. Mentor od samego początku służy konstruktywnym feedbackiem na każdym etapie projektu, monitoruje postępy, a jednocześnie zarządza oczekiwaniami. Projekt w sposób oczywisty wpływa na wizerunek Schneider Electric: firma kreuje pozycję atrakcyjnego pracodawcy, promuje wchodzących dopiero na ścieżkę zawodową pracowników, nakłania do kreatywnego myślenia o ochronie środowiska.

Artykuł powstał na podstawie rozmowy z Tiną Sobocińską – EMEA PASS People Administration Shared Services Director Schneider Electric (2014 r.).
O firmie
 
Schneider Electric jest globalną firmą specjalizującą się w zarządzaniu energią elektryczną. Zajmuje czołową pozycję w dziedzinie energetyki, infrastruktury, procesów przemysłowych, systemów automatyki budynków i centrów przetwarzania danych. Posiada także bogatą ofertę dla budownictwa mieszkaniowego. Firma koncentruje się na rozwiązaniach, które przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa, niezawodności, wydajności i efektywności energii. Oferuje w ponad 100 krajach na całym świecie zintegrowane rozwiązania w wielu różnorodnych segmentach rynku.
 
Międzynarodowy projekt dla studentów
 
Firma Schneider Electric organizuje międzynarodowy projekt dla studentów, który nosi nazwę „Go Green in the City". Pierwsza edycja tego projektu odbyła się trzy lata temu, a Polska uczestniczy w nim od dwóch lat. Program kierowany jest do studentów politechnik i szkół biznesowych. Jego założeniem jest, aby studenci pracujący w zespołach proponowali rozwiązania, które mają pomóc zoptymalizować zużycie energii w miastach. Od uczestników oczekuje się inteligentnych rozwiązań, pomysłów, projektów kierowanych na oszczędzanie energii w miastach.
Zużycie energii staje się jednym z największych wyzwań na świecie związanych z dylematem energetycznym.
 
Od pomysłu do projektu
 
Studenci zgłaszają się, odpowiadając na szeroko zakrojoną akcję promocyjną. Informacje o rozpoczęciu programu pojawiają się między listopadem a grudniem na uczelniach biznesowych i politechnikach w kraju, które uczestniczą w programie. W przypadku Polski informowane są Biura Karier działające na uczelniach i ambasadorzy Schneider Electric, którzy współpracują z firmą na wybranych uczelniach. Wszelkie informacje aktualizowane są także na bieżąco na stronie internetowej w języku angielskim, gdzie można zapoznać się z zasadami konkursu, zarejestrować się i zgłosić tym samym swój udział w konkursie oraz zapoznać się ze szczegółowymi kryteriami.
 
W marcu każdego roku uczestnicy mają czas, aby zgłaszać swoje projekty. Nadesłane prace oceniane są przez międzynarodowe jury stworzone w Schneider Electric. Najlepszych 100 projektów bierze udział w półfinale. Istotnym warunkiem jest, aby w każdym dwuosobowym zespole była jedna kobieta, w ten sposób Schneider Electric wspiera różnorodność w organizacji.
 
Zespoły i mentorzy
 
W drugim etapie każdy zespół ma przyznanego mentora. Na tym etapie mentor i zespół pracują ze sobą na odległość; nie dochodzi do bezpośredniego spotkania, a jedynie poprzez telekonferencje i wymianę e-maili. Mentor pomaga stworzyć z bardzo ogólnego pomysłu syntetyczny opis projektu i umożliwić przejście do kolejnego etapu.
 
W finale bierze udział 12 zespołów i każdy z nich dostaje wsparcie dwóch mentorów, którzy pomagają przygotować prezentacje business case. Studenci zapraszani są do Paryża, gdzie mają szansę zaprezentować swoje pomysły przed członkami zarządu Schneider Electric i międzynarodowym jury. Podczas tego pobytu jest możliwość bezpośredniej prezentacji swojego projektu i udział w różnych bardzo ciekawych warsztatach.
 
Wielki finał
 
Zespoły ocenione najwyżej zakwalifikowane zostają do finału i przechodzą tzw. career interview, czyli rozmowy na temat rozwoju ich kariery z menedżerami Schneider Electric. Zespół, który wygrywa daną edycję programu „Go Green in the City" ma okazję do odbycia podróży dookoła świata, pisania bloga na temat swoich doświadczeń podczas tej wyprawy, a także na odbycie stażu w kraju, którym najbardziej są zainteresowani członkowie zespołu.
 
Projekt – pomysł od początku do końca musi być ten sam, ale każdy zespół ma swój autorski pomysł. Projekty wybierane są ze wszystkich zgłoszonych zespołów, a każdy dwuosobowy zespół może zgłosić tylko jeden. Jurorzy wybierają projekt najbardziej innowacyjny, mający jednocześnie szansę na wdrożenie i optymalizujący zużycie energii w miastach.
 
Mentoring – siła wsparcia
 
Mentoring jest jednym z czynników i ważnym aspektem prowadzonego projektu. Mentorami są menedżerowie lub eksperci z Schneider Electric z różnych krajów. Udział jest dobrowolny, a jeden mentor kieruje dwoma zespołami studenckimi podczas trzymiesięcznego procesu.
 
Rolą mentorów jest przede wszystkim prowadzenie studentów od etapu pomysłu do business case, a później od business case do prezentacji przed członkami zarządu i jurorami. Mentor od samego początku służy przede wszystkim konstruktywnym feedbackiem na każdym etapie projektu, monitoruje postępy, a jednocześnie zarządza oczekiwaniami. Studenci mają inicjatywę, podejmują decyzję i są właścicielami pomysłu i projektu.
 
Poprzez dostępność (telekonferencje, wymiana e-maili i materiałów) oraz regularne kontakty mentor inspiruje i wspiera w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania. W pracy mentora niezbędne jest pozytywne nastawienie, wiara w projekt i indywidualne podejście, bo uczestnicy różnią się od siebie pod względem chociażby doświadczenia czy znajomości języka.
 
Mentee (studenci) zarządzają projektem „Go Green in the City". Są właścicielami pomysłu i biorą aktywny udział w sesjach, stosują się do wskazówek proponowanych przez mentora, odrabiają swoje „prace domowe", a tym samym przyczyniają się do stałego progresu. Przy odpowiedzialnym podejściu i szanowaniu wspólnego czasu, uczą się jak dochodzić do konkretnych rozwiązań.
 
Największe wyzwania dla mentora
 
Wiele zależy od mentora już na etapie przekształcania pomysłu w bussines case. Ważne jest dopingowanie zespołów od samego początku, bo zdarza się, że mimo dużego entuzjazmu grupy wycofują się albo nagle mentor traci z nimi kontakt.
Dla mentora największym wyzwaniem często okazuje się być przeprowadzenie w określonym czasie drogi od pomysłu do projektu. Sam czas staje się wyzwaniem, gdyż studenci podchodzą rytmem akademickim, czyli mocno mobilizują się w ostatniej chwili. Zadaniem mentora jest czuwanie, aby praca była rozłożona równomiernie w czasie.
 
Pracują także nad tym, jak pomysł studenta wyrazić w kategoriach biznesowych, jak pokazać inwestycję związaną z wygenerowaniem tego pomysłu, jak pozyskać inwestorów, jak myśleć o klientach, odbiorcach, jak to wpłynie na ich codzienne życie. Studenci uczą się, jak dochodzić do pewnych rozwiązań i muszą zrozumieć, że mentor jest ich przewodnikiem i pomocnikiem, ale nie wykona za nich nawet części pracy nad tym projektem.

Mentor także korzysta
 
Taki model współpracy niesie korzyści obustronne. Każdy mentor, już często na początku współpracy, zadaje sobie pytanie: Co ja mogę dać temu zespołowi? Dzieli się przede wszystkim swoją wiedzą i doświadczeniem, poszukuje obszarów, w których może wesprzeć swoją grupę i zainspirować. Poprzez znajomość wymagań i schematów pomaga najlepiej przygotować się do prezentacji, aby dla tych, którzy posługują się językiem angielskim, była łatwa i zrozumiała w odbiorze, a dla tych, których język angielski jest drugim językiem, aby zminimalizować ilość idiomów, trudnych technologicznych wyrażeń i mówić wolniej podczas wystąpienia.
 
Mentor wskazuje także, gdzie szukać informacji w dziedzinie, w której nie jest kompetentny. Mentee tym samym korzysta z doświadczenia eksperta, pracującego w Schneider Electric. Może dowiedzieć się od niego szczegółów dotyczących pracy w firmie.
 
Dla mentora jest to także praca z nowoczesnymi technologiami, budowanie relacji na odległość, w różnych strefach czasowych i z członkami różnych kultur.
 
Projekt a wizerunek firmy
 
Cały projekt w sposób oczywisty wpływa także na wizerunek Schneider Electric. Firma kreuje pozycję atrakcyjnego pracodawcy, promuje wchodzących dopiero na ścieżkę zawodową pracowników, nakłania do kreatywnego myślenia o ochronie planety. Proponowane przez studentów rozwiązania są spójne ze strategią firmy – minimalizowaniem zużycia energii w miastach. Konkurs przyciąga młode talenty i szczególny nacisk kładzie na obecność kobiet w zespole, co pomaga widzieć tematy z różnych perspektyw.