Zdaniem Związku agencje utrzymują pracowników przez wiele lat na tzw. wiecznej tymczasowości, korzystając z luk w przepisach. Chodzi o proceder kierowania pracownika do tego samego pracodawcy-użytkownika przez różne agencje pracy tymczasowej, często zakładane przez tego samego właściciela. W ten sposób praca tymczasowa może trwać nawet kilka lat.
Wraz z listem NSZZ „Solidarność” przesłała projekt ustawy, który został złożony 8 maja 2012 r. premierowi Donaldowi Tuskowi.
Co ważne, projekt ten jest zgodny z rekomendacjami Państwowej Inspekcji Pracy, która 8 października br. zaprezentowała swój raport podczas posiedzenia sejmowej komisji ds. kontroli państwowej. Raport w dużej mierze potwierdza zarzuty „Solidarności”. Czytamy w nim: agencje pracy tymczasowej, jak i przedsiębiorcy korzystający z pracy pracowników tymczasowych jako pracodawcy użytkownicy stosują różne – nie zawsze zgodne z prawem – rozwiązania, które nie sprzyjają stałemu zatrudnieniu osób wykonujących pracę tymczasową.
Sprawa dot. ponad pół miliona osób zatrudnianych przez agencje. Ogromną grupę z nich stanowią kobiety 50+, których sytuacja na rynku pracy jest szczególnie trudna. Zdaniem Związku to wyjątkowo bulwersujące i wymaga szybkiej reakcji.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.