I tym razem, podobnie jak to miało miejsce przy ogłoszeniu listy europejskiej, dostrzeżone zostały świetne wyniki Polski, która zanotowała najwyższy, bo aż 18 procentowy wzrost wskaźnika Trust Index©, obrazującego kluczowy dla finalnej oceny organizacji poziom zaufania pracowników do firmy.

Tegoroczną listę Top 25 na świecie, zdominowały firmy z sektora IT – stanowiły 36% laureatów. Drugą silnie reprezentowaną branżą była ‘produkcja i wytwarzanie’ (28%). Usługi finansowe oraz sektor ‘hotele i restauracje’ wprowadziły na listę po 3 firmy, co przekłada się na 12 procentowy udział każdej z tych branż. W tym roku na liście najlepszych z najlepszych nie pojawiła się natomiast żadna firma z sektora farmaceutycznego.

25 Najlepszych Międzynarodowych Miejsc Pracy na świecie

       Firma                          Sektor

 1. Google, Technologie informatyczne
 2. SAS Institute, Technologie informatyczne
 3. NetApp, Technologie informatyczne
 4. W.L. Gore & Associates, Wytwarzanie i produkcja
 5. Belcorp Handel detaliczny
 6. Microsoft, Technologie informatyczne
 7. Marriott, Hotele i restauracje
 8. Monsanto, Wytwarzanie i produkcja
 9. Cisco, Technologie informatyczne
 10. American Express, Usługi finansowe i ubezpieczenia
 11. Scotiabank, Usługi finansowe i ubezpieczenia
 12. S.C. Johnson, Wytwarzanie i produkcja
 13. Autodesk, Technologie informatyczne
 14. Telefonica, Telekomunikacja
 15. National Instruments, Wytwarzanie i produkcja
 16. Fedex, Corporation Transport
 17. Atento, Technologie informatyczne
 18. EMC, Technologie informatyczne
 19. Daimler, Usługi finansowe i ubezpieczenia
 20. Diageo, Wytwarzanie i produkcja
 21. Hyatt, Hotele i restauracje
 22. Mars, Wytwarzanie i produkcja
 23. Accor, Hotele i restauracje
 24. eBay, Technologie informatyczne
 25. The Coca-Cola Company, Wytwarzanie i produkcja

25 Najlepszych Miejsc Pracy na świecie wybieranych jest spośród ponad 6 200 firm – laureatów konkursu Great Place to Work® w około 50 krajach, w których działa Instytut. Razem firmy te zatrudniają ponad 11,5 miliona pracowników, co czyni coroczne badanie Great Place to Work® największym tego typu badaniem na świecie.

Stworzyć wspaniałe miejsce pracy w skali kraju i uzyskać miejsce na krajowej liście Najlepszych Miejsc Pracy to dla każdej firmy duże osiągnięcie. Trafić do światowej czołówki 25 najlepszych z najlepszych oznacza sprostać znacznie większemu wyzwaniu. Światową listę TOP 25 tworzą firmy, którym udało się zakwalifikować na listę Najlepszych Miejsc Pracy w co najmniej 5 krajach, zatrudniają na świecie ponad 5 tysięcy pracowników, z których co najmniej 40% pracuje poza krajem, w którym firma ma siedzibę główną.

Tegorocznym zwycięzcą pod względem wprowadzenia największej liczby firm na Listę TOP 25 jest Meksyk: aż 20 firm znalazło się na liście m.in. dzięki wynikom ich meksykańskich oddziałów. Dobrym wynikiem może się także pochwalić Brazylia (13 firm na liście) oraz Indie, Niemcy, Ameryka Środkowa, USA, Hiszpania i Wielka Brytania – każdy z tych krajów, w tym Ameryka Środkowa jako cały region, reprezentowany jest na Liście przez 12 firm. Polsce, dzięki wynikom rodzimych oddziałów, udało się przyczynić do sukcesu 6 międzynarodowych firm. Są to SAS Institute, Microsoft, S.C. Johnson, EMC, Daimler, Mars.

Badania jakości miejsc pracy prowadzone są przez Instytut Great Place to Work® od ponad 25 lat w blisko 50 krajach na świecie. Badanie składa się z dwóch modułów: audytu kultury organizacji (Culture Audit©) oraz ankiety pracowniczej (wskaźnik zaufania w firmie, Trust Index©). O pozycji danej firmy na Liście decyduje łączna ocena obu aspektów, ale wyniki ankiety pracowniczej stanowią aż 2/3 końcowej oceny. Kluczowy dla badania Great Place to Work® Trust Index© wyliczany jest na podstawie odpowiedzi pracowników na 58 pytań.

Więcej informacji na www.greatplacetowork.pl