Jedna trzecia nieprawidłowości stwierdzonych przez Państwową Inspekcję Pracy w zakładach pracy dotyczy ewidencjonowania czasu pracy.

W okresie od stycznia do sierpnia br. inspektorzy PIP przeprowadzili 15,7 tys. kontroli, podczas których stwierdzono nieprawidłowości dotyczące czasu pracy. W związku z tym skierowano do pracodawców ponad 30,1 tys. wniosków w wystąpieniach, 571 poleceń ustnych oraz 862 decyzje na mocy przepisów ustawy o transporcie drogowym.

Nieprawidłowości najczęściej dotyczyły nieustalenia w umowie o pracę liczby godzin pracy, za które pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia. Mowa tutaj o pracownikach zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Liczne uchybienia stwierdzono także w obszarze ewidencji czasu pracy: nieprowadzenia jej w ogóle lub prowadzenia ewidencji w sposób nierzetelny oraz nieokreślania w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub obwieszczeniu systemów czasu pracy. Najwięcej naruszeń przepisów o czasie pracy ujawniono w mikroprzedsiębiorstwach zatrudniających od 1 do 9 pracowników oraz w zakładach o zatrudnieniu od 10 do 49 pracowników.

Przepisów nie przestrzegają także większe firmy. Według PIP część przedsiębiorców łamie prawo, by obniżać koszty prowadzenia działalności. PIP zwraca jednak również uwagę na niedostateczną znajomość regulacji prawnych, których stosowanie często wymaga posiłkowania się orzecznictwem Sądu Najwyższego a także na brak należytej staranności przy prowadzeniu dokumentacji.

Źródło: www.solidarnosc.org.pl, stan z dnia 27 października 2014 r.