Dopłaty do wynagrodzeń pracowników i szkoleń oraz opłacenie składek na ZUS – takie wsparcie otrzymają przedsiębiorcy, którzy stracili na blokadzie eksportu polskich towarów do Rosji. W latach 2015-2016 otrzymają w sumie do 500 mln zł. Prezydent RP podpisał 28 stycznia 2015 r. nowelizację ustawy o ochronie miejsc pracy.

- Firmy, które ucierpiały na skutek rosyjskiego embarga na polskie produkty otrzymają wsparcie. Podpisana nowelizacja ustawy chroni pracowników i przedsiębiorców – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.

Wśród firm, które mogą ubiegać się o dofinansowanie są te zajmujące się handlem, przetwórstwem, transportem lub hodowlą zwierząt i uprawą rolną.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pomoże firmom wypłacić pracownikom część wynagrodzeń pracowników przy przestoju lub po skróceniu ich czasu pracy (do 1,1 tys. zł).

Pieniądze będzie można też otrzymać na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników i dofinansowanie szkoleń (do 11,3 tys. zł).

O pomoc mogą starać się przedsiębiorstwa, których sprzedaż spadła o co najmniej 15% w ciągu trzech miesięcy po 6 sierpnia 2014 r., w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ma na ten cel do 250 mln zł w 2015 r. i kolejne 250 mln w 2016 r.

Ustawa wejdzie w życie 1 lutego 2015 r.

Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 29 stycznia 2015 r.