Prawo.pl
Dzięki szczegółowemu opomiarowaniu rejonów kopalń Ziemowit i Piast Kompania Węglowa szczegółowo...
PAP
28.09.2015
BHP
Maksymalny wymiar czasu pracy marynarzy na statku będzie wynosił 14 godzin w ciągu doby; marynarze...
28.09.2015
Pracodawca zatrudniający telepracownika ma wobec niego takie same obowiązki, jak w przypadku...
Maciej Ambroziewicz
28.09.2015
BHP
Projektem emerytalnym prezydenta Andrzeja Dudy zajmie się już następny Sejm, w którym - według...
28.09.2015
Ubezpieczenia społeczne
To największa oferta wsparcia dla przedsiębiorców w zatrudnianiu osób młodych, a dla młodych szansa...
28.09.2015
Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia zawierającego nowe druki wniosków dla...
Agnieszka Rosa
28.09.2015
Jeśli zastępowany pracownik po okresie chorobowym skorzysta z urlopu wypoczynkowego, umowa na...
Paulina Zawadzka-Filipczyk
28.09.2015
Jedna trzecia pracodawców nie jest zadowolona z kompetencji absolwentów wchodzących na rynek pracy,...
28.09.2015
45 proc. Polaków nie chciałoby wcześniej przechodzić na emeryturę, gdyby to miało oznaczać niższe...
Krzysztof Sobczak
27.09.2015
Ubezpieczenia społeczne
W wybranych branżach w środowisku pracy może wystąpić atmosfera wybuchowa. Jednym z licznych...
Łukasz Wawszczak
27.09.2015
BHP
W polskim prawie jest bardzo dużo instrumentów, które już teraz mogłyby być wykorzystane do walki z...
26.09.2015
Usługi wramach tzw. ekonomii nażądanie bezpośrednio oddziałują nawspółczesne firmy izmieniają...
25.09.2015
90,1 tys. kontroli u ponad 72,7 tys. pracodawców przeprowadziła w 2014 r. Państwowa Inspekcja Pracy...
25.09.2015
Prezes Kompanii Węglowej (KW) Krzysztof Sędzikowski wystosował list do załogi, w którym zapewnił,...
25.09.2015
Przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda i siedem osób z Komisji Krajowej ma zasiadać w pierwszym...
25.09.2015