Awans zawodowy kobiet i zwiększenie liczby kobiet liderek jest jednym z wiodących wyzwań, przed którym stoi aktualnie biznes. Jednym z narzędzi wsparcia kobiet w świadomym kształtowaniu kariery zawodowej oraz w zdobywaniu i doskonaleniu kompetencji przywódczych może być mentoring. Rusza właśnie nowatorski program mentoringu LeadersIN, przeznaczony dla kobiet zajmujących stanowiska menedżerskie. Jego innowacyjność polega na tym, że w rolę mentorów wcielą się przedstawiciele najwyższej kadry kierowniczej, w tym członkowie zarządów dziesięciu dużych firm, pod skrzydła których trafią uczestniczki projektu.

Pomysł stworzenia programu cross-mentoringowego zrodził się podczas jednego ze spotkań liderek firmowych inicjatyw skierowanych do kobiet: Banku BPH, Citi, Dell, Deloitte, EDF oraz Siemens. Projekt miał połączyć dotychczasowe doświadczenia firm w realizowaniu programów wspierających rozwój zawodowy kobiet, by stworzyć platformę dla wspólnej inicjatywy, angażującej zarówno kobiety jak i mężczyzn na najwyższych stanowiskach, na rzecz dywersyfikacji zespołów i wsparcia awansu kobiet. W pierwszej edycji programu mentoringowego LeadersIN weźmie udział 10 dużych firm: Bank BPH, Citi, Dell, Deloitte, Google, JLL, MetLife, Microsoft, Rothschild oraz T-Mobile. Program realizowany będzie we współpracy z polskim oddziałem międzynarodowej fundacji Vital Voices.

Więcej: www2.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/Firmy-lacza-sily-by-wspomoc-rozwoj-zawodowy-kobiet.html

Źródło: deloitte, stan z dnia 4 listopada 2015 r.